Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Profesor Władysław Niewiarowski w 100-lecie urodzin

Zdjęcie ilustracyjne

24 czerwca 2024 roku jest dniem setnej rocznicy urodzin znamienitego geomorfologa i naszego Mistrza - Profesora Władysława Niewiarowskiego. W tym dniu w Katedrze Świętych Janów w Toruniu o godzinie 18:00 zostanie odprawiona msza święta w Jego intencji.

Władysław Niewiarowski urodził się 24 czerwca 1924 r. we wsi Ciukantowicze niedaleko Baranowicz (obecnie Białoruś). Po drugiej wojnie przyjechał do Polski, zdał maturę w Sopocie i rozpoczął studia geograficzne w Toruniu. W 1952 r. uzyskał na UMK tytuł magistra i rozpoczął pracę w Katedrze Geografii Fizycznej. W 1959 r. uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK, a kolejne stopnie i tytuły uzyskał: w 1965 r. (docent), 1972 r. (profesor nadzwyczajny) i 1988 r. (profesor tytularny).

Jego dorobek naukowy obejmuje około 200 publikacji w tym kilka monografii, ponad 70 rozpraw i artykułów naukowych oraz 5 map. Głównymi obszarami badań Profesora były tereny ostatniego zlodowacenia, m.in. Pojezierze Chełmińskie, Dobrzyńskie, Brodnickie, Kujawy i wschodnia część Pojezierza Gnieźnieńskiego. Poza obszarami Polski był to obszar całego Peribalticum i Spitsbergen, gdzie zbierał materiały podczas dwóch Toruńskich Wypraw Polarnych w 1978 i 1985 roku. Profesor był również lubianym i szanowanym wykładowcą i promotorem wielu prac magisterskich i rozpraw doktorskich.

Pracując na toruńskim Uniwersytecie, podejmował różnego rodzaju funkcje organizacyjne, m.in. w latach 1970-1976 pełnił funkcję kierownika Zakładu Geomorfologii, a następnie kierownika Zakładu Geomorfologii i Geografii Fizycznej. Od roku 1972 do 1975 był prodziekanem Wydziału BiNoZ, a w latach 1975-1987 - dyrektorem Instytutu Geografii.

Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność Profesora w towarzystwach naukowych, zwłaszcza w Polskim Towarzystwie Geograficznym, w którym pełnił szereg funkcji, m.in. przewodniczącego Toruńskiego Oddziału w latach 1975-1980. Profesor Władysław Niewiarowski przez wiele lat był również członkiem Komitetu Badań Czwartorzędu PAN oraz Komitetu Nauk Geograficznych PAN.

Profesor Władysław Niewiarowski zmarł 26 marca 2015 roku w wieku 91 lat i został pochowany na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu. Pamięci Profesora Władysława Niewiarowskiego był poświęcony numer drugi Biuletynu Wydziału Nauk o Ziemi UMK (2015 rok).

Zdjęcie i wspomnienie dr hab. Tomasz Karasiewicz, prof. UMK - kierownik Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

 

pozostałe wiadomości