Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Wyróżnienie Polskiej Akademii Nauk dla dr inż. Aleksandry Loby za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2023 r.

Zdjęcie ilustracyjne

14 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Laureatom i Wyróżnionym w Konkursie Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców. Pani dr inż. Aleksandra Loba została wyróżniona w zakresie nauk ścisłych i o Ziemi za artykuł Multiproxy approach to the reconstruction of soil denudation events and the disappearance of Luvisols in the loess landscape of south-western Poland opublikowany w czasopiśmie CATENA. Praca ta między innymi przedstawia i omawia wyniki datowań optycznie stymulowanej luminescencji (OSL), stanowiące pierwszy kompletny zapis zdarzeń erozyjno-depozycyjnych w krajobrazie lessowym Wzgórz Trzebnickich związanych z antropopresją i zmianami klimatu, które miały miejsce w holocenie. Warto zaznaczyć, że realizacja badań była możliwa dzięki współpracy m.in. z dr hab. inż. Jarosławem Waroszewskim z Uniwerystetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz dr Junjie Zhang z Leibniz Institute for Applied Geophysics.

Gdyby ktoś miał ochotę zagłębić się w tematykę wyróżnionej pracy – zapraszamy, gdyż jest ona dostępna dla wszystkich pod linkiem https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S034181622200710X?via%3Dihub

A Pani dr inż. serdecznie gratulujemy.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.