Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Radomski

JM Rektor UMK, prof. dr hab. Andrzej Sokala w dniu 1 lipca 2024 r. przyznał pracownikom Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej nagrody i wyróżnienia za działalność w 2023 r.:

 

 

 

NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE

- Wyróżnienie zespołowe za działalność wydawniczą w Bulletin of Geography. Physical Geography Series (BGPGS): dr hab. Andrzej Araźny, prof. UMK, prof. dr hab. Piotr Hulisz, dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK,  dr hab. Bogusław Pawłowski, prof. UMK,   dr Aleksandra Pospieszyńska,  prof. dr hab. Rajmund Przybylak,  dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK,  mgr Michał Wódecki

NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

- Nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcie pt. „Poznanie zmienności, uwarunkowań oraz rozwój skutecznych metod pomiaru i monitoringu zanieczyszczenia nocnego nieba sztucznym światłem””: dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK, dr inż. Dominika Daab

- Nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcie pt.: Paleogeografia poza schematami: nieszablonowe badania, nowatorskie rezultaty i rewizja poglądów na zmiany klimatu i procesy geologiczne późnego czwartorzędu krajów bałtyckich: dr hab. Edyta Kalińska, prof. UMK, dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK

- Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcie pt. Zgromadzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu polityki rowerowej oraz rozwinięcie badań nad wybranymi aspektami w tej problematyce: dr Michał Kwiatkowski

Wyróżnienie indywidualne za publikację pt. „Inteligentne miasta”, wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN w 2023 roku: prof. dr hab. Daniela Szymańska

- Wyróżnienie indywidualne za osiągnięcie pt. identyfikacja i ocena zróżnicowania przestrzennego bioróżnorodności struktury upraw w polskim rolnictwie. Podjęta tematyka wiąże się z realizacją projektu naukowego pt. "Crop biodiversity in Polish agriculture. Pilot spatial studies (CroBioPolA)" finansowanego w ramach konkursu „Debiuty 4: dr Łukasz Wiśniewski

Wyróżnienie zespołowe za osiągnięcie pt. "Villisaz - ośrodek krzyżackiego komturstwa w ziemi chełmińskiej. Wyniki prac badawczych w Wieldządzu: dr hab. Paweł Molewski, prof. UMK, członek zespołu z Wydziału Nauk Historycznych pod kierunkiem dr hab. D. Polińskiego prof. UMK.

NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE za opiekę nad wybitnymi pracami - dyplomową oraz rozprawą doktorską: dr hab. Stefania Środa Murawska, prof. UMK,

Wcześniej, w dniu 24 czerwca 2024 r. JM Rektor przyznał nagrody i wyróżnienia dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Z Wydziału  Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej zostali uhonorowani:

mgr Marek Chabowski, mgr Anita Krawiec, mgr Mirela Wojciechowska-Berdzik, dr Przemysław Wyszyński.

Wszystkim nagrodzonym składamy serdecznie gratulacje.

Zdjęcia: Andrzej Radomski.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.