ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

mgr Michał Dąbrowski
specjalista inżynieryjno-techniczny
Laboratorium Analiz Środowiskowych

pokój: 164
tel.: +48-56-611-2558
e-mail: michaldabrowski@umk.pl


Bibliografia