Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Lista pracowników

dr Mirosław Biczkowski
adiunkt
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

pokój: 281
tel.: +48-56-611-2596
e-mail: mirbicz@umk.pl
www: https://www.geo.umk.pl/kgpit/pracownicy/?id=8484760
ORCID: 0000-0001-8936-457X

Terminy konsultacji:
Konsultacje w czasie letniej przerwy semestralnej - proszę umawiać się poprzez uprzedni kontakt mailowy
27-28.08 - dyżur
4-7.09 - konferencja
10-11.09 - dyżur (godz. 10-12)
16-22.09 - urlopBibliografia