ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Zbiory kartograficzne

Zespół Informatyczno-Wydawniczy Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej posiada w swoich zbiorach materiały kartograficzne liczące ponad 30 000 egzemplarzy. Składają się na nie różnotematyczne mapy, atlasy, plany miast, plany batymetryczne jezior oraz wydawnictwa zwarte. Zasady korzystania ze zbiorów kartograficznych zawarte są w regulaminie (227 KB).

godziny otwarcia:
Poniedziałek 8.15–14.15
Wtorek 8.15–10.00, 12.00–14.15
Środa 8.15–14.15
Czwartek 8.15–14.15
Piątek 8.15–10.00, 12.00–14.15

Zamówienie:

 

Wykaz zasobów kartograficznych

Wykaz dostępny jest w przeglądarce map archiwalnych (aplikacja jest na bieżąco aktualizowana) oraz w poniższych zestawieniach.

MAPY

I. mapy topograficzne archiwalne i współczesne

II. mapy geologiczne

 • 1:25 000 mapy przedwojenne niemieckie (przeglądarka map archiwalnych)
 • 1:25 000 mapy Sudetów IG wyd. 1959 (skorowidz)
 • 1:30 000 mapa geol. Tatr Polskich WG wyd. 1979
 • 1:50 000 szczegółowa mapa geologiczna Polski  PIG (skorowidz)
 • 1:100 000 mapy geologiczne Polski wyd.przedwojenne (wykaz)
 • 1:200 000 mapy geologiczne Polski PIG (skorowidz)
 • 1:200 000 mapa geologiczna Karpat IG wyd. 1954
 • 1:200 000 mapa fotogeologiczna Sudetów IG wyd. 1986
 • 1:250 000 mapa geol. Obszar przygraniczny Polski i Białorusi PIG, 2011
 • 1:300 000 przeglądowa mapa geol. Polski IG wyd.1947-1953 (skorowidz)
 • 1:300 000 mapa surowców mineralnych Polski IG (skorowidz)
 • 1:300 000 mapa geol.-inż. Polski IG (skorowidz)
 • 1:500 000 mapa geologiczna Polski WG, 1986
 • 1:500 000 mapa geol. Polski bez utw. czwartorzędowych IG, 1977
 • 1:500 000 mapa geol. Polski bez utw. ken. i kred. IG, 1978
 • 1:500 000 mapa geol. Polski bez utw. ken., kred. i jur. IG, 1980
 • 1:500 000 mapa wrażliwości wód podz. Polski na zanieczysz. AGH, 2011
 • 1:1 000 000 mapa tektoniczna Polski PIG, 1992
 • 1:2 500 000 mapa tekt. Europy wyd. rosyjskie, 1962
 • mapy geologiczno-turystyczne parków narodowych (wykaz)

III. mapy geomorfologiczne

 • 1:50 000 wyd. PAN (skorowidz)
 • 1:100 000 mapa morfogenetyczna Wys. Krajeńskiej wyd. PAN
 • 1:300 000 mapa geomorfologiczna woj. bydgoskiego
 • 1:500 000 mapa geomor. Polski  wyd. PAN
 • 1:500 000 mapa morfogenetyczna Dolnego Powiśla

IV. mapy hydrograficzne i hydrogeologiczne

 • 1:50 000 mapy hydrograficzne  wyd. PAN (skorowidz)
 • 1:50 000 mapy hydrograf. układ 1965 OPGK Poznań (skorowidz)
 • 1:50 000 mapy hydrograf. układ 1992 GUGiK (skorowidz)
 • 1:200 000 podział hydrograficzny Polski IMiGW, 1980 (skorowidz)
 • 1:200 000 podział hydrograficzny Polski IMiGW, 2005 (skorowidz)
 • 1:200 000 mapy hydrogeologiczne Polski wyd. IG (skorowidz)
 • 1:300 000 mapy hydrogeologiczne Polski wyd. IG (skorowidz)
 • 1:500 000 mapy hydrograficzne Polski wyd. PAN 1975 (skorowidz)
 • mapy koryta Wisły wyd. niemieckie – odcinek Dolnej Wisły, 1881

V. mapy sozologiczne

VI. mapy glebowe i glebowo-rolnicze

 • 1:25 000 mapy glebowo-rolnicze gmin (wykaz)
 • 1:25 000 mapy gleb wyd. przedwojenne niemieckie (wykaz)
 • 1:100 000 mapy glebowe województw (wykaz)
 • 1:300 000 mapy gleb Polski wyd. IUNiG (skorowidz)
 • 1:300 000 mapa gleb woj. bydgoskiego UMK, 1973
 • 1:500 000 Mapa gleb Polski  wyd. PAN 1972 , 4 arkusze

VII. mapy administracyjne

 • 1:100 000 pow. – płaskie, podział 1950 r. (wykaz)
 • 1:100 000 woj. – płaskie, podział 1975 r. (wykaz)
 • 1:300 000 woj. – płaskie, podział 1950 r. (wykaz)
 • 1:300 000 woj. – płaskie, podział 1975 r. (wykaz)
 • mapy administracyjne Polski 1:750 000 – składane (wykaz)
 • mapy administracyjne woj. – składane (wykaz)

VIII. mapy samochodowe

 • mapy samochodowe Europy – składane (wykaz)
 • mapy samochodowe państw – składane (wykaz)
 • mapy samochodowe Polski – składane (wykaz)
 • mapy samochodowe województw – składane (wykaz)

IX. mapy przeglądowe

 • mapy przeglądowe świata (wykaz)
 • mapy przeglądowe państw (wykaz)
 • mapy przeglądowe Polski (wykaz)
 • mapy przeglądowe województw (wykaz)

X. mapy turystyczne

 • mapy turystyczne świata (wykaz)
 • mapy turystyczne Polski (wykaz)
 • mapy turystyczne obszarów Polski Północnej (wykaz)
 • mapy turystyczne obszarów Polski Południowej (wykaz)
 • mapy geologiczno-turystyczne parków narodowych (wykaz)

XI. mapy krajoznawcze (wykaz)

XII. mapy ochrony przyrody (wykaz)

XIII. mapy zabytków (wykaz)
ZBIÓR DANYCH GIS

 • NMT LiDAR (.xyz)
 • BDOT 10k (.shp)
 • Vmap level 2 (.shp)
 • Mapa topograficzna 1:100 000, układ GUGiK 80 (GEOTIFF)

ATLASY

 • fizyczne świata – wydania obcojęzyczne
 • fizyczne świata – wydania polskie
 • fizyczne Polski
 • samochodowe świata
 • samochodowe Polski
 • samochodowe województw
 • samochodowe miast
 • atlasy województw
 • atlasy szkolne
 • atlasy oceanów
 • atlasy geologiczne
 • atlasy hydrograficzne
 • atlasy klimatyczne
 • rzeźby terenu
 • ochrony środowiska
 • gospodarcze
 • turystyczne
 • miast
 • historyczne
 • różne

PLANY

 • plany miast (wykaz)
 • plany batymetryczne jezior (wykaz)

WYDAWNICTWA ZWARTE

 • archiwa wierceń
 • objaśnienia do map geologicznych 1:50 000
 • objaśnienia do map geologicznych 1:200 000
 • objaśnienia do map hydrogeologicznych 1:200 000
 • objaśnienia do map hydrograficznych 1:50 000
 • objaśnienia do map geomorfologicznych 1:50 000
 • przewodniki