Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Doktoraty

Aktualne postępowania o nadanie stopnia doktora

Zakończone postępowania o nadanie stopnia doktora

mgr Michał Kwiatkowski rozprawa (8 MB) streszczenie (228 KB)  życiorys naukowy (232 KB) recenzja 1 (211 KB) recenzja 2 (4 MB) obrona (262 KB)