Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Habilitacje

Zakończone postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego

dr Dariusz Dukaczewski

dr Edyta Kalińska-Nartiša

dr Piotr Dynowski

dr Tomasz Jaworski