Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Kandydat na dziekana WNoZiGP

Zdjęcie ilustracyjne

Zgodnie z oficjalnym ogłoszeniem Komisji Wyborczej Uniwersytetu, kandydatem na dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK na kadencję 2024–2028 został dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK.

Poniżej publikujemy list otwarty kandydata do Społeczności Wydziałowej wraz z proponowanym programem rozwoju Wydziału w nadchodzącej kadencji.

Otwarte zebranie wyborcze z kandydatem na dziekana odbędzie się  13 maja 2024 r. (poniedziałek) w sali 104 o godz. 11.00.  Na czas spotkania (od 11:00 do 13:00) ogłoszone zostały godziny dziekańskie. 

Szanowni Państwo,

Droga Społeczności Wydziałowa!

Chciałbym Państwa poinformować, że podjąłem decyzję o kandydowaniu na dziekana naszego Wydziału. W trakcie mojej pracy na Uczelni gromadziłem wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia tej zaszczytnej roli. Od początku mojej działalności intensywnie angażuję się w prace organizacyjne na naszym Wydziale i współpracuję z przedstawicielami wszystkich grup pracowniczych i studenckich tworzących naszą społeczność wydziałową. Po uzyskaniu stopnia doktora, w 2008 r., zostałem Pełnomocnikiem ds. praktyk zawodowych. Funkcję tę pełniłem bez przerwy przez 8 lat, podejmując się jednocześnie roli Zastępcy Dyrektora Instytutu Geografii w latach 2011-2012. We wrześniu 2016 roku zostałem Prodziekanem ds. Studentów. Obecnie kończę już drugą kadencję na tym stanowisku. Współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym rozwijałem też w ramach koordynowania staży "Geokompetencje – człowiek, środowisko, gospodarka, rozwój" zorganizowanych na naszym Wydziale w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – POWER. Od wielu lat aktywnie uczestniczę w działalności organizacyjnej towarzystw naukowych: od 2019 r jestem Przewodniczącym Zarządu Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a od 2023 roku – Sekretarzem Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Pełnione przeze mnie funkcje nie przeszkodziły mi w rozwoju naukowym i dydaktycznym. W 2019 roku uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego. Brałem udział w 11 grantach naukowych i dydaktycznych (w 4 byłem kierownikiem), w tym w kilku o znaczeniu międzynarodowym. Do chwili obecnej opublikowałem ponad 160 prac naukowych. Od początku bieżącego roku akademickiego jestem też słuchaczem studiów podyplomowych “zarządzanie szkołą wyższą” prowadzonych przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydział Prawa i Administracji UMK.

           Wierzę, że dzięki tym wieloletnim doświadczeniom będę w stanie stworzyć przyjazne i otwarte środowisko pracy sprzyjające rozwojowi wszystkich zaangażowanych w życie Wydziału członków naszej wspólnoty: pracowników naukowych, dydaktycznych, administracyjnych i inżynieryjno-technicznych, doktorantów oraz studentów. Mam też odpowiednie kompetencje aby skutecznie reprezentować interesy naszego Wydziału i jej pracowników, zarówno w obrębie Uczelni jak i w jej otoczeniu. Zdaję sobie sprawę, że nadchodząca kadencja przyniesie wiele wyzwań związanych m. in. z wdrażaniem nowej struktury Wydziału oraz kolejną ewaluacją działalności naukowej. Kluczowym zadaniem będzie też sprostanie zmianom potrzeb edukacyjnych oraz przeciwdziałanie efektom pogłębiającego się niżu demograficznego. Niezbędne będzie wprowadzenie zmian mających na celu poprawienie satysfakcji naszych pracowników z pracy na rzecz Wydziału – nie tylko naukowej, ale również dydaktycznej i organizacyjnej.

Aby skuteczne działać w wymienionych powyżej obszarach i na rzecz rozwoju całej naszej społeczności, zaprosiłem do współpracy osoby młode, ale mające znaczne doświadczenie i reprezentujące dwie dyscypliny naukowe: dr inż. Izabelę Jamorską – kandydatkę na Prodziekankę ds. Studenckich oraz dr hab. Czesława Adamiaka – kandydata na Prodziekana ds. Kształcenia. Zarys głównych idei, celów i zadań, jakimi będziemy kierować się w naszych działaniach w przypadku powierzenia nam misji kierowania Wydziałem w nadchodzących czterech latach, znajdziecie Państwo w galerii poniżej oraz niniejszym pliku pdf. Proszę traktować je jako nasze wspólne propozycje i zaproszenie do szerszej dyskusji, na którą pozostanę otwarty – jeśli zostanę przez Państwa poparty – również przez cały okres pełnienia funkcji.  

Dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK        

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.