ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Wielki Test Wiedzy Geograficznej

Uczniów szkół średnich i ich nauczycieli zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Internetowy Test Wiedzy Geograficznej” organizowanym na naszym Wydziale, we współpracy z Oddziałem Toruńskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Zawody odbędą się 17 kwietnia 2021 r.; spotkamy się na Fb i na platformie MS Teams. Zasady Konkursu oraz wszelkie informacje organizacyjne znajdują w dołączonych plikach. Na zgłoszenia czekamy do 1 kwietnia 2021 r.

Informujemy, że pomimo decyzji KC Olimpiady Geograficznej, o zmianie terminu i zasad przeprowadzania zawodów centralnych, Komitet Organizacyjny ITWG zdecydował o pozostaniu przy wyznaczonym terminie 17 kwietnia. Zgodnie z regulaminem ITWG możliwa jest zmiana zgłoszonych uczniów lub rezygnacja udziału w Konkursie.

Rejestracji Uczestników dokonują nauczyciele geografii za pośrednictwem
formularza internetowego

Poprzednie edycje: