Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Doktoranci (studia doktoranckie)

Krzysztof Różański
e-mail: krzysztof.maria.rozanski@doktorant.umk.pl
Terminy konsultacji:
wg potrzeb po umówieniu e-mail