ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Studia doktoranckie w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie geografii

Kierownik Studiów Doktoranckich:

dr hab. Paweł Molewski, prof. UMK
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK
tel. +48 56 611 25 45
e-mail: molewski@umk.pl

Sekretariat ds. Studiów Doktoranckich:

lic. Dorota Neumann
Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK, pok. 112
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel. 056 611 44 70
e-mail: dorota.neumann@umk.pl

Plan i program studiów

Studia

Stypendia