Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Plany zajęć

Rok akademicki 2023/2024 – semestr zimowy

Wykłady ogólnouniwersyteckie (199 KB)

Rok akademicki 2022/2023 – semestr letni

Wykłady ogólnouniwersyteckie (158 KB)

Studia stacjonarne, I stopień

Studia stacjonarne, II stopień

Rok akademicki 2022/2023 – semestr zimowy

Wykłady ogólnouniwersyteckie (199 KB)

Studia stacjonarne, I stopień

Studia stacjonarne, II stopień

Rok akademicki 2021/2022 – semestr letni

Wykłady ogólnouniwersyteckie (158 KB)

Studia stacjonarne, I stopień

Studia stacjonarne, II stopień

Rok akademicki 2021/2022 – semestr zimowy

Wykłady ogólnouniwersyteckie (203 KB)

Studia stacjonarne, I stopień

Studia stacjonarne, II stopień

Rok akademicki 2020/2021 – semestr letni

Wykłady ogólnouniwersyteckie (203 KB)

Studia stacjonarne, I stopień

Studia stacjonarne, II stopień

Rok akademicki 2020/2021 – semestr zimowy

Wykłady ogólnouniwersyteckie (203 KB)

Studia stacjonarne, I stopień

Studia stacjonarne, II stopień

Przedmioty laboratoryjne/audytoryjne realizowane w czerwcu 2020

Gospodarka przestrzenna rok 1

Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie rok 1 – moduł społeczno-ekonomiczny

Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie rok 1 – moduł fizyczno-geograficzny 

Harmonogram ćwiczeń terenowych – Toruń

Wytyczne dotyczące ćwiczeń terenowych

Przedmioty realizowane zdalnie od 20.04.20

Wykłady ogólnouniwersyteckie

Przedmioty realizowane zdalnie do 17.04.20

Wykłady ogólnouniwersyteckie

Rok akademicki 2019/2020 – semestr letni

Organizacja zajęć w semestrze letnim 2019/20

Wykłady ogólnouniwersyteckie (169 KB)

Konwersatoria WNoZiGP, semestr letni 2019/20 (206 KB)

Harmonogram ćwiczeń terenowych (311 KB)

Studia stacjonarne, I stopień

Studia stacjonarne, II stopień