Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Plany zajęć

Rok akademicki 2023/2024 – semestr letni

Wykłady ogólnouniwersyteckie (158 KB)

Studia stacjonarne, I stopień

Studia stacjonarne, II stopień

Rok akademicki 2023/2024 – semestr zimowy

Wykłady ogólnouniwersyteckie (199 KB)

Studia stacjonarne, I stopień

Studia stacjonarne, II stopień