Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Plany zajęć

Rok akademicki 2019/2020 – semestr zimowy

Wykłady ogólnouniwersyteckie (203 KB)

Konwersatoria WNoZiGP, semestr zimowy 2019/20 (1,03 MB)

Studia stacjonarne, I stopień

Studia stacjonarne, II stopień

Rok akademicki 2018/2019 – semestr letni

Wykłady ogólnouniwersyteckie (268 KB)

Konwersatoria WNoZi, semestr letni 2018/19 (723 KB)

Harmonogram ćwiczeń terenowych (983 KB)

Studia stacjonarne, I stopień

Studia stacjonarne, II stopień

Rok akademicki 2018/2019 – semestr zimowy

Wykłady ogólnouniwersyteckie (201 KB)

Konwersatoria WNoZi, semestr zimowy 2018/19 (627 KB)

Studia stacjonarne, I stopień

Studia stacjonarne, II stopień