Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Plany zajęć

Przedmioty realizowane zdalnie w terminie 26.03.20 – 10.04.20

Wykłady ogólnouniwersyteckie

Rok akademicki 2019/2020 – semestr letni

Organizacja zajęć w semestrze letnim 2019/20

Wykłady ogólnouniwersyteckie (169 KB)

Konwersatoria WNoZiGP, semestr letni 2019/20 (206 KB)

Harmonogram ćwiczeń terenowych (311 KB)

Studia stacjonarne, I stopień

Studia stacjonarne, II stopień

Rok akademicki 2019/2020 – semestr zimowy

Wykłady ogólnouniwersyteckie (203 KB)

Konwersatoria WNoZiGP, semestr zimowy 2019/20 (1,03 MB)

Studia stacjonarne, I stopień

Studia stacjonarne, II stopień