Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Partnerzy

Umowy o współpracy

Wydział Nauk o Ziemi UMK podpisał umowy o współpracy z:

 

 

 

 

 

 

 

Porozumienia WNoZi w sprawie praktyk studenckich:

 

 

Umowy o współpracy podpisane przez JM Rektora w imieniu UMK w realizacji których uczestniczy WNoZi: