ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Godziny konsultacji

Aktualne godziny konsultacji znajdują się w systemie USOS (po wejściu w zakładkę “katalog”, w polu “studenci, pracownicy” należy wpisać imię i nazwisko pracownika dydaktycznego).
Informacja o godzinach konsultacji dla studentów znajduje się również na podstronie wydział/lista pracowników.