Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Zbiory kartograficzne

Zespół Informatyczno-Wydawniczy Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej posiada w swoich zbiorach materiały kartograficzne liczące ponad 30 000 egzemplarzy. Składają się na nie różnotematyczne mapy, atlasy, plany miast, plany batymetryczne jezior oraz wydawnictwa zwarte. Zasady korzystania ze zbiorów kartograficznych zawarte są w regulaminie (227 KB).

godziny otwarcia:
Poniedziałek 8.15–14.15
Wtorek 8.15–10.00, 12.00–14.15
Środa 8.15–14.15
Czwartek 8.15–14.15
Piątek 8.15–10.00, 12.00–14.15

Zamówienie:

 

Wykaz zasobów kartograficznych

Wykaz dostępny jest w przeglądarce map archiwalnych (aplikacja jest na bieżąco aktualizowana) oraz w poniższych zestawieniach.

MAPY

I. mapy topograficzne archiwalne i współczesne

II. mapy geologiczne

III. mapy geomorfologiczne

IV. mapy hydrograficzne i hydrogeologiczne

V. mapy sozologiczne

VI. mapy glebowe i glebowo-rolnicze

VII. mapy administracyjne

VIII. mapy samochodowe

IX. mapy przeglądowe

X. mapy turystyczne

XI. mapy krajoznawcze (wykaz)

XII. mapy ochrony przyrody (wykaz)

XIII. mapy zabytków (wykaz)
ZBIÓR DANYCH GIS

ATLASY

PLANY

WYDAWNICTWA ZWARTE