ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Jednostki Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Katedry

 

Jednostki ogólnowydziałowe

 

Centra badawcze