ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Marcin Nowak

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/37


Autorzy: Nowak Marcin, Sobota Ireneusz.

Tytuł oryginału: Maps of glaciers of Kaffiøyra.

Tytuł całości: Atlas of changes in the glaciers of Kaffiøyra (Svalbard, the Arctic) / ed. Ireneusz Sobota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2021

Opis fizyczny: S. 187-207, mapy


2/37


Autorzy: Sobota Ireneusz, Nowak Marcin, Różański Krzysztof M..

Tytuł oryginału: Changes in glaciers of Kaffiøyra.

Tytuł całości: Atlas of changes in the glaciers of Kaffiøyra (Svalbard, the Arctic) / ed. Ireneusz Sobota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2021

Opis fizyczny: S. 109-185, il., mapy, wykr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/37


Autorzy: Świtoniak Marcin, Nowak Marcin, Radziuk Hanna.

Tytuł oryginału: Zastosowanie fotogrametrii niskopułapowej w badaniach przestrzennego zróżnicowania pokrywy glebowej przekształconej w wyniku denudacji antropogeniczne.

Tytuł równoległy: Low-altitude photogrammetry in studies of soil cover variability of areas transformed by anthropogenic denudation.

Tytuł całości: Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. T. 8 / pod red. Łukasza Fiedenia, Karoliny Anielskiej, Agnieszki Świgost-Kapocsi.

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2020

Opis fizyczny: S. 81-100, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/37


Autorzy: Lindenschmidt Karl-Erich, Carstensen Dirk, Fröhlich Wolfgang, Hentschel Bernd, Iwicki Stefan, Kögel Michael, Kubicki Michał, Kundzewicz Zbigniew Władysław, Lauschke Cornelia, Łazarów Adam, Łoś Helena, Marszelewski Włodzimierz, Niedzielski Tomasz, Nowak Marcin, Pawłowski Bogusław, Roers Michael, Schlaffer Stefan, Weintrit Beata.

Tytuł oryginału: Development of an ice jam flood forecasting system for the Lower Oder River : requirements for real-time predictions of water, ice and sediment transport.

Czasopismo: Water

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 11 no. 1

Opis fizyczny: Art. no. 95 S. 1-20, il., wykr.

Uwagi: 10.3390/w

Impact Factor: 2.544

Punktacja MNiSW: 70.000


5/37


Autorzy: Sobota Ireneusz, Grajewski Tomasz, Weckwerth Piotr, Nowak Marcin.

Tytuł oryginału: Long-term changes of cryosphere and glaciers in Kaffiøyra Region, NW Spitsbergen.

Tytuł całości: Where the Poles come together, Polar 2018 Open Science Conference, 19-23 June 2018, Davos, Switzerland : abstract proceedings.

Adres wydawniczy: Davos, WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF : 2018

Opis fizyczny: S. 1267


6/37


Autorzy: Sobota Ireneusz, Weckwerth Piotr, Grajewski Tomasz, Dziembowski Michał, Greń Katarzyna, Nowak Marcin.

Tytuł oryginału: Short-term changes in thickness and temperature of the active layer in summer in the Kaffiøyra region, NW Spitsbergen, Svalbard.

Czasopismo: Catena

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 160

Opis fizyczny: S. 141-153, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.catena

Impact Factor: 3.851

Punktacja MNiSW: 35.000


7/37


Autorzy: Glina Bartłomiej, Bogacz Adam, Mendyk Łukasz, Bojko Oskar, Nowak Marcin.

Tytuł oryginału: Effectiveness of restoration of a degraded shallow mountain fen after five years.

Czasopismo: Mires and Peat

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 21

Opis fizyczny: Art. no. 11 S. 1-15, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.19189/MaP

Impact Factor: 1.868

Punktacja MNiSW: 15.000


8/37


Autorzy: Rachlewicz Grzegorz, Sobota Ireneusz, Stach Alfred, Weckwerth Piotr, Kostrzewski Andrzej, Nowak Marcin, Rymer Krzysztof.

Tytuł oryginału: Multi-year permafrost active layer temperatures in sub-regionally varying environmental conditions in Svalbard.

Tytuł całości: Cryosphere reactions against the background of environmental changes in contrasting high-Arctic conditions in Svalbard : polar report. Vol. 2 / ed. by Grzegorz Rachlewicz.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2017

Opis fizyczny: S. 11-20, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


9/37


Autorzy: Rachlewicz Grzegorz, Sobota Ireneusz, Stach Alfred, Weckwerth Piotr, Nowak Marcin, Rymer Krzysztof.

Tytuł oryginału: Two small glaciers state in contrasting high Arctic climate warming conditions of central and western Spitsbergen (Svalbard).

Tytuł całości: Cryosphere reactions against the background of environmental changes in contrasting high-Arctic conditions in Svalbard : polar report. Vol. 2 / ed. by Grzegorz Rachlewicz.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2017

Opis fizyczny: S. 21-27, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/37


Autorzy: Nowak Marcin, Sobota Ireneusz, Grajewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Coupling GIS-based topography analysis and selected regression methods for late-spring snow thickness modelling on the Waldemar Glacier (Svalbard).

Tytuł całości: The Arctic Science Summit Week 2017 (ASSW) A dynamic Arctic in global change, Prague, Czech Republic, 31 March - 7 April 2017, book of abstracts / ed. by Alex Bernardova.

Adres wydawniczy: České Budějovice, Centre for Polar Ecology : 2017

Opis fizyczny: S. 127-128


11/37


Autorzy: Sobota Ireneusz, Grajewski Tomasz, Dziembowski Michał, Weckwerth Piotr, Nowak Marcin, Greń Katarzyna.

Tytuł oryginału: Short-term changes in thickness of active layer in Kaffiøyra region, NW Spitsbergen, Svalbard.

Tytuł całości: The Arctic Science Summit Week 2017 (ASSW) A dynamic Arctic in global change, Prague, Czech Republic, 31 March - 7 April 2017, book of abstracts / ed. by Alex Bernardova.

Adres wydawniczy: České Budějovice, Centre for Polar Ecology : 2017

Opis fizyczny: S. 210


12/37


Autorzy: Weckwerth Piotr, Sobota Ireneusz, Nowak Marcin, Greń Katarzyna.

Tytuł oryginału: The surge of Aavatsmarkbreen and its impact on landforms development (NW Spitsbergen, Svalbard).

Tytuł całości: The Arctic Science Summit Week 2017 (ASSW) A dynamic Arctic in global change, Prague, Czech Republic, 31 March - 7 April 2017, book of abstracts / ed. by Alex Bernardova.

Adres wydawniczy: České Budějovice, Centre for Polar Ecology : 2017

Opis fizyczny: S. 30


13/37


Autorzy: Nowak Marcin, Sobota Ireneusz, Grajewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Selected regression methods in proglacial discharge modelling : applicability and efficiency comparison : a case study of Waldemar River (Svalbard).

Tytuł całości: The Arctic Science Summit Week 2017 (ASSW) A dynamic Arctic in global change, Prague, Czech Republic, 31 March - 7 April 2017, book of abstracts / ed. by Alex Bernardova.

Adres wydawniczy: České Budějovice, Centre for Polar Ecology : 2017

Opis fizyczny: S. 28


14/37


Autorzy: Sobota Ireneusz, Weckwerth Piotr, Nowak Marcin.

Tytuł oryginału: Surge dynamics of Aavatsmarkbreen, Svalbard, inferred from the geomorphological record

Czasopismo: Boreas : international journal of quaternary research

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 45 no. 2

Opis fizyczny: S. 360-376, il., wykr.

Uwagi: 10.1111/bor

Impact Factor: 2.348

Punktacja MNiSW: 30.000


15/37


Autorzy: Sobota Ireneusz, Dziembowski Michał, Grajewski Tomasz, Weckwerth Piotr, Nowak Marcin, Greń Katarzyna.

Tytuł oryginału: Short-term changes in thermal conditions and active layer thickness in the tundra of the Kaffiøyra region, NW Spitsbergen.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Physical Geography Series

Rocznik: 2016

Szczegóły: No. 11

Opis fizyczny: S. 43-53, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/bgeo

Punktacja MNiSW: 13.000


16/37


Autorzy: Sobota Ireneusz, Nowak Marcin, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Long-term changes of glaciers in north-western Spitsbergen.

Czasopismo: Global and Planetary Change

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 144

Opis fizyczny: S. 182-197, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.gloplacha

Impact Factor: 3.915

Punktacja MNiSW: 40.000


17/37


Autorzy: Nowak Marcin, Sobota Ireneusz.

Tytuł oryginału: Charakterystyka zmienności odpływu arktycznej rzeki lodowcowej w sezonie letnim na przykładzie Rzeki Waldemara, Svalbard.

Tytuł równoległy: Runoff variability in the summer season of proglacial arctic river on the sample of the Waldemar River, Svalbard.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 26

Opis fizyczny: S. 71-82, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


18/37


Autorzy: Pawłowski Bogusław, Nowak Marcin, Sobota Ireneusz.

Tytuł oryginału: Zagrożenie powodziowe ok. 1:700 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 42-43, 1 mapa


19/37


Autorzy: Pawłowski Bogusław, Nowak Marcin, Sobota Ireneusz.

Tytuł oryginału: Zagrożenie powodziowe 1:500 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


20/37


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dębowska Anna, Drachal Jacek, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: 362 mapy

Uwagi: Dokument elektroniczny.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń.

Punktacja MNiSW: 20.000


21/37


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Kwiatkowska Klaudia, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech, Adamczyk Aleksander.

Tytuł oryginału: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech ; red. Aleksander Adamczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 141, [1] s., il.

Uwagi: Publikacja stanowi wybór map z całego zasobu Atlasu internetowego.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego A. Adamczyka: 4]


22/37


Autorzy: Nowak Marcin, Sobota Ireneusz.

Tytuł oryginału: Artificial neural networks in proglacial discharge simulation : application and efficiency analysis in comparison to the multivariate regression : a case study of Waldemar River (Svalbard).

Czasopismo: Geografiska Annaler. Series A: Physical Geography

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 97 no. 3

Opis fizyczny: S. 489-506

Uwagi: 10.1111/geoa

Impact Factor: 1.609

Punktacja MNiSW: 25.000


23/37


Autorzy: Sobota Ireneusz, Weckwerth Piotr, Nowak Marcin, Rachlewicz Grzegorz, Stach Alfred, Rymer Krzysztof.

Tytuł oryginału: Short-term changes in temperature and thickness of the active layer in the Kaffiøyra Region, NW Spitsbergen, Svalbard.

Tytuł całości: Diversity and state of polar ecosystems, 35th Polar Symposium, 4th -7th June 2014, Wrocław : book of abstracts / eds.: Krzysztof Migała [et al.].

Adres wydawniczy: Wrocław, Institute of Geography and Regional Development. University of Wrocław : 2014

Opis fizyczny: S. 107


24/37


Autorzy: Rachlewicz Grzegorz, Stach Alfred, Rymer Krzysztof, Sobota Ireneusz, Weckwerth Piotr, Nowak Marcin.

Tytuł oryginału: Short-term changes in temperature and thickness of active layer of permafrost in Petuniabukta Region, central Spitsbergen, Svalbard.

Tytuł całości: Diversity and state of polar ecosystems, 35th Polar Symposium, 4th -7th June 2014, Wrocław : book of abstracts / eds.: Krzysztof Migała [et al.].

Adres wydawniczy: Wrocław, Institute of Geography and Regional Development. University of Wrocław : 2014

Opis fizyczny: S. 98


25/37


Autorzy: Nowak Marcin, Sobota Ireneusz.

Tytuł oryginału: An application of the artificial neural networks in proglacial runoff simulation : a case study of Waldemar River (Svalbard).

Tytuł całości: Diversity and state of polar ecosystems, 35th Polar Symposium, 4th -7th June 2014, Wrocław : book of abstracts / eds.: Krzysztof Migała [et al.].

Adres wydawniczy: Wrocław, Institute of Geography and Regional Development. University of Wrocław : 2014

Opis fizyczny: S. 89


26/37


Autorzy: Rachlewicz Grzegorz, Stach Alfred, Rymer Krzysztof, Sobota Ireneusz, Weckwerth Piotr, Nowak Marcin.

Tytuł oryginału: Short-term changes in temperature and thickness of active layer of permafrost in Petuniabukta Region, central Spitsbergen, Svalbard.

Tytuł całości: EUCOP4 - 4th European Conference on Permafrost, 18-21 June 2014, Évora, Portugal, book of abstracts / eds.: Gonçalo Vieira [et al.].

Adres wydawniczy: Lisboa, University of Lisbon, University of Évora : 2014

Opis fizyczny: S. 177


27/37


Autorzy: Sobota Ireneusz, Weckwerth Piotr, Nowak Marcin, Rachlewicz Grzegorz, Stach Alfred, Rymer Krzysztof.

Tytuł oryginału: Short-term changes in temperature and thickness of active layer of permafrost in Kaffiøyra Region, NW Spitsbergen, Svalbard.

Tytuł całości: EUCOP4 - 4th European Conference on Permafrost, 18-21 June 2014, Évora, Portugal, book of abstracts / eds.: Gonçalo Vieira [et al.].

Adres wydawniczy: Lisboa, University of Lisbon, University of Évora : 2014

Opis fizyczny: S. 179


28/37


Autorzy: Sobota Ireneusz, Nowak Marcin.

Tytuł oryginału: Changes in the dynamics and thermal regime on the permafrost and active layer of the High Arctic coastal area in north-west Spitsbergen, Svalbard.

Czasopismo: Geografiska Annaler. Series A: Physical Geography

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 96 no. 2

Opis fizyczny: S. 227-240, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1111/geoa

Impact Factor: 1.150

Punktacja MNiSW: 25.000


29/37


Autorzy: Sobota Ireneusz, Nowak Marcin.

Tytuł oryginału: Waldemar River discharge variations in selected time scales during summer seasons 2009-2011, Svalbard.

Tytuł całości: The dynamics and mass budget of arctic glaciers, IASC Network of Arctic Glaciology, 9-12 January 2012, Zieleniec (Poland), abstracts / eds.: A. P. Ahlstrom, C. Tijm-Reijmer & M. Sharp.

Adres wydawniczy: København, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse : 2013

Opis fizyczny: S. 67

Seria: (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport ;2013/3)


30/37


Autorzy: Nowak Marcin, Sobota Ireneusz.

Tytuł oryginału: Wybrane metody modelowania hydrologicznego zlewni rzecznych i jeziornych w oparciu o środowisko GIS.

Tytuł całości: II Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, Toruń, 9-11 marca 2012 / red. Anna Gese, Maciej Krzyżyński.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 60


31/37


Autorzy: Sobota Ireneusz, Nowak Marcin.

Tytuł oryginału: Waldemar River discharge variations in selected time scales during summer seasons 2009-2011, Svalbard.

Tytuł całości: XXXIV Sympozjum Polarne, Sosnowiec, 14-16 czerwca 2012 r., streszczenia referatów i posterów / red. Wiesława Anna Krawczyk i Anna Styszyńska.

Adres wydawniczy: Sosnowiec, Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi : 2012

Opis fizyczny: S. 108


32/37


Autorzy: Sobota Ireneusz, Nowak Marcin.

Tytuł oryginału: Dynamika odpływu ze zlodowaconej zlewni Rzeki Waldemara (NW Spitsbergen) w sezonach letnich 2009-2011.

Tytuł równoległy: Dynamics of the outflow from the glacierized Waldemar River catchment (NW Spitsbergen) in summer season 2009-2011.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 57-68, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


33/37


Autorzy: Sobota Ireneusz, Nowak Marcin.

Tytuł oryginału: Charakterystyka warunków termicznych i batymetrycznych kompleksu jezior na przedpolu lodowca Aavatsmarka, Svalbard.

Tytuł całości: Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, Toruń, 25-27 maja 2011 / red. Anna Gese.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 30


34/37


Autorzy: Sobota Ireneusz, Nowak Marcin.

Tytuł oryginału: Charakterystyka warunków batymetrycznych i termicznych kompleksu jezior na przedpolu Lodowca Aavatsmarka, Svalbard.

Tytuł równoległy: Bathymetric and thermal conditions of lakes located in the forefield of Aavatsmark Glacier, Svalbard.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 21

Opis fizyczny: S. 187-196, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


35/37


Autorzy: Sobota Ireneusz, Ćmielewski Marcin, Nowak Marcin.

Tytuł oryginału: Short time variations of the Waldemar River discharge, Svalbard.

Tytuł całości: Nauka polska w Międzynarodowym Roku Polarnym 2007-2009, XXXIII Sympozjum Polarne, Łódź, 18-19 czerwca 2010 : abstrakty / red. Michał Grabowski, Krzysztof Pabis, Alicja Konopacka.

Adres wydawniczy: Łódź, Drukarnia Cyfrowa i Wydawnictwo Piktor : 2010

Opis fizyczny: S. 62


36/37


Autorzy: Sobota Ireneusz, Nowak Marcin, Ćmielewski Marcin.

Tytuł oryginału: Thermal conditions of the lakes located in the forefield of Aavatsmarkbreen, Svalbard.

Tytuł całości: Nauka polska w Międzynarodowym Roku Polarnym 2007-2009, XXXIII Sympozjum Polarne, Łódź, 18-19 czerwca 2010 : abstrakty / red. Michał Grabowski, Krzysztof Pabis, Alicja Konopacka.

Adres wydawniczy: Łódź, Drukarnia Cyfrowa i Wydawnictwo Piktor : 2010

Opis fizyczny: S. 63


37/37


Autorzy: Sobota Ireneusz, Ćmielewski Marcin, Nowak Marcin.

Tytuł oryginału: Charakterystyka przepływu wody w rzece lodowcowej w sezonie letnim na przykładzie Rzeki Waldemara, Svalbard.

Tytuł równoległy: Discharge characteristic of glacial river during summer time based on the Waldemar river, Svalbard.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 161-170, il., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł artykułu w spisie treści: Charakterystyka i przyczyny zmienności natężenia przepływu rzeki lodowcowej w sezonie letnim na przykładzie Rzeki Waldemara, Svalbard.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000