ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. inż. Piotr Sewerniak, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Puchałka Radosław.

Tytuł oryginału: Topographically induced variation of microclimatic and soil conditions drives ground vegetation diversity in managed Scots pine stands on inland dunes.

Czasopismo: Agricultural and Forest Meteorology

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 291

Opis fizyczny: Art. no. 108054 S. 1-13, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.agrformet

Impact Factor: 4.651

Punktacja MNiSW: 200.000


2/88


Autorzy: Jasińska Justyna, Sewerniak Piotr, Puchałka Radosław.

Tytuł oryginału: Litterfall in a scots pine forest on inland dunes in Central Europe : mass, seasonal dynamics and chemistry.

Czasopismo: Forests

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 11 no. 6

Opis fizyczny: Art. no. 678 S. 1-13, tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/f

Impact Factor: 2.221

Punktacja MNiSW: 100.000


3/88


Autorzy: Koprowski Marcin, Ulrich Werner, Siekacz Liliana, Puchałka Radosław, Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: The return of the variance : tree-ring variability in two sites under different water regime.

Tytuł całości: AsianDendro 2019 - the 6th Asian Dendrochronology Conference "A window to the world of Asian Dendrochronology", November 24-30, 2019. Lucknow, India, abstracts.

Rocznik: 2019

Opis fizyczny: S. 57


4/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Produkcyjność gleb rdzawych w gospodarce leśnej : stan ekologiczny gleby ważniejszy niż jej warunki troficzne?

Tytuł równoległy: Productivity of rusty soil in forestry : ecological state more important than edaphic conditions?

Tytuł całości: Gleba źródłem życia, 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Lublin, 2-7 września 2019 r. : streszczenia wystąpień = Soil - source of life : 30th Congress of the Soil Science Society of Poland, Lublin, 2-7 September 2019 : book of abstracts / red. Piotr Bartmiński, Ryszard Dębicki.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Polihymnia : 2019

Opis fizyczny: S. 95-96

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr.


5/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Puchałka Radosław.

Tytuł oryginału: Effect of topography on groundcover species composition on inland dunes : a comparative study of heathlands and pine mono-stands from N Poland.

Tytuł całości: Heathlands in a crowded world, 16th European Heathlands Workshop, 18-24 August 2019, Dorset and the New Forest, UK : programm & abstract book / eds.: Isabel Alonso, Anita Diaz, Durwyn Liley.

Adres wydawniczy: Wareham, Dorset : 2019

Opis fizyczny: S. 28


6/88


Autorzy: Jasińska Justyna, Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Effect of slope aspect on characteristics of litterfall in dune heathlands of the Toruń Basin (N Poland).

Tytuł całości: Heathlands in a crowded world, 16th European Heathlands Workshop, 18-24 August 2019, Dorset and the New Forest, UK : programm & abstract book / eds.: Isabel Alonso, Anita Diaz, Durwyn Liley.

Adres wydawniczy: Wareham, Dorset : 2019

Opis fizyczny: S. 111


7/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Adamska Edyta, Brauze Tomasz, Buszko Jarosław, Goliasz Paweł, Holc Jerzy, Jankowski Michał, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kunz Mieczysław, Kurkowski Łukasz, Nienartowicz Andrzej, Olszewski Piotr, Pawlikowski Tadeusz, Przystalski Andrzej, Rutkowski Lucjan, Stopiński Paweł.

Tytuł oryginału: Problemy ochrony przyrody poligonu oraz wskazówki działań ochronnych.

Tytuł równoległy: Threats and recommendations for nature protection in the Toruń military area.

Tytuł całości: Przyroda poligonu toruńskiego, stan badań i problemy ochrony : praca zbiorowa / pod red. Piotra Sewerniaka i Jerzego Holca.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 361-378, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


8/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Rzeźba terenu jako czynnik różnicujący uwarunkowania siedliskowe na wydmach : konsekwencje dla przebiegu wtórnej sukcesji lasu oraz gospodarki leśnej.

Tytuł równoległy: Topography as a factor affecting variability of site conditions on dunes : consequences for course of secondary forest succession and for forestry.

Tytuł całości: Przyroda poligonu toruńskiego, stan badań i problemy ochrony : praca zbiorowa / pod red. Piotra Sewerniaka i Jerzego Holca.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 43-64, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


9/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Wilki.

Tytuł równoległy: Wolves.

Tytuł całości: Przyroda poligonu toruńskiego, stan badań i problemy ochrony : praca zbiorowa / pod red. Piotra Sewerniaka i Jerzego Holca.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 327-359, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Holc Jerzy.

Tytuł oryginału: Przyroda poligonu toruńskiego : stan badań i problemy ochrony : praca zbiorowa / pod red. Piotra Sewerniaka i Jerzego Holca.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 380 s., il.

Punktacja MNiSW: 20.000


11/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Liczba gatunków roślin naczyniowych jako wskaźnik żyzności siedliska : implikacje praktyczne dla gospodarki leśnej.

Tytuł całości: Usługi ekosystemowe gleb, wskaźniki i metody oceny : konferencja naukowa, Warszawa, 26 czerwca 2019 r.

Adres wydawniczy: Puławy, Wydawnictwo Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy : 2019

Opis fizyczny: S. 13


12/88


Autorzy: Jasińska Justyna, Sewerniak Piotr, Markiewicz Maciej.

Tytuł oryginału: Links between slope aspect and rate of litter decomposition on inland dunes.

Czasopismo: Catena

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 172

Opis fizyczny: S. 501-508, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.catena

Impact Factor: 4.333

Punktacja MNiSW: 140.000


13/88


Autorzy: Koprowski Marcin, Gričar Jožica, Klisz Marcin, Froyd Cynthia, Sewerniak Piotr, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Puchałka Radosław.

Tytuł oryginału: Do the three non-native pines species follow the growth and cambium activity of the native Scots pine (Pinus sylvestris L.)?

Tytuł całości: Non-native tree species for European forests, experiences, risks and opportunities : COST Action FP1403, NNEXT : International Conference, Vienna, Austria, 12-14 September 2018 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Vienna, University of Natural Resources and Life Sciences : 2018

Opis fizyczny: S. 26


14/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał, Dąbrowski Michał, Jasińska Justyna.

Tytuł oryginału: Regular topographically-induced variation of soils on inland dunes in the Toruń Basin (N Poland).

Tytuł całości: Soil sequences atlas II / ed. by Marcin Świtoniak, Przemysław Charzyński.

Adres wydawniczy: Toruń, Machina Druku : 2018

Opis fizyczny: S. 81-100, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


15/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Wolves in Poland : an overview of the current state.

Czasopismo: Beiträge zur Jagd- und Wildforschung

Rocznik: 2018

Szczegóły: Bd. 43

Opis fizyczny: S. 277-288

Punktacja MNiSW: 1.000


16/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał, Mendyk Łukasz, Dąbrowski Michał.

Tytuł oryginału: Wpływ uwarunkowanej rzeźbą terenu zmienności cech siedliska na cechy fitocenozy na wydmach poligonu toruńskiego.

Tytuł całości: Ekosystemy, struktura i funkcje : XV Toruńskie Seminarium Ekologiczne, Toruń, 29-30 czerwca 2017 : konferencja naukowa / red. Edyta Adamska, Anna Wojciechowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska : 2017

Opis fizyczny: S. 50


17/88


Autorzy: Koprowski Marcin, Gričar Jožica, Klisz Marcin, Froyd Cynthia, Sewerniak Piotr, Przybylak Rajmund, Puchałka Radosław.

Tytuł oryginału: Do the non-native pines follow the cambium dynamics of the native scots pine (Pinus sylvestris L.)?

Tytuł całości: EuroDendro Conference 2017, Tartu, Estonia, 6-10 September 2017, book of abstracts / eds. Kristina Sohar [et al.].

Adres wydawniczy: Tartu, [s.n.] : 2017

Opis fizyczny: S. 62

Uwagi: Bibliogr.


18/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Wilcza ostoja.

Tytuł całości: Przyroda toruńskiego poligonu, praca zbiorowa / pod red. Jerzego Holca.

Adres wydawniczy: Toruń, Jerzy Holc : 2017

Opis fizyczny: S. 358-373, il.


19/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Holc Jerzy.

Tytuł oryginału: Królestwo jeleni.

Tytuł całości: Przyroda toruńskiego poligonu, praca zbiorowa / pod red. Jerzego Holca.

Adres wydawniczy: Toruń, Jerzy Holc : 2017

Opis fizyczny: S. 318-357, il.


20/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Topographically-controlled site conditions drive vegetation pattern on inland dunes in Poland.

Czasopismo: Acta Oecologica

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 82

Opis fizyczny: S. 52-60, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.actao

Impact Factor: 1.615

Punktacja MNiSW: 25.000


21/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał, Dąbrowski Michał.

Tytuł oryginału: Effect of topography and deforestation on regular variation of soils on inland dunes in the Toruń Basin (N Poland).

Czasopismo: Catena

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 149

Opis fizyczny: S. 318-330, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.catena

Impact Factor: 3.256

Punktacja MNiSW: 35.000


22/88


Autorzy: Ulrich Werner, Kryszewski Wojciech, Sewerniak Piotr, Puchałka Radosław, Strona Giovanni, Gotelli Nicholas J..

Tytuł oryginału: A comprehensive framework for the study of species co-occurrences, nestedness and turnover.

Czasopismo: Oikos

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 126 no. 11

Opis fizyczny: S. 1607-1616, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1111/oik

Impact Factor: 3.709

Punktacja MNiSW: 35.000


23/88


Autorzy: Ulrich Werner, Sewerniak Piotr, Puchałka Radosław, Piwczyński Marcin.

Tytuł oryginału: Environmental filtering triggers community assembly of forest understorey plants in Central European pine stands.

Czasopismo: Scientific Reports

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 7

Opis fizyczny: Art. no. 274 S. 1-9, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1038/srep

Impact Factor: 4.122

Punktacja MNiSW: 40.000


24/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Stelter Paweł, Bednarek Renata.

Tytuł oryginału: Wpływ sposobu przygotowania gleby na dynamikę jej warunków wodnych na wydmach Kotliny Toruńskiej.

Tytuł równoległy: Effect of site preparation method on dynamics of soil water conditions on inland dunes of the Toruń Basin.

Czasopismo: Sylwan

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 161 nr 1

Opis fizyczny: S. 52-61, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.26202/sylwan

Impact Factor: 0.623

Punktacja MNiSW: 15.000


25/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Wpływ porolności na cechy gleby leśnej na tle problemów kartowania siedlisk porolnych w lasach.

Tytuł całości: Siedliska leśne zmienione i zniekształcone / red. nauk. Roman Zielony.

Adres wydawniczy: Warszawa, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych : 2016

Opis fizyczny: S. 43-62, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


26/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Differences in early dynamics and effects of slope aspect between naturally regenerated and planted Pinus sylvestris woodland on inland dunes in Poland.

Czasopismo: iForest

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 9

Opis fizyczny: S. 875-882, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.3832/ifor

Impact Factor: 1.623

Punktacja MNiSW: 25.000


27/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Wpływ rzeźby terenu na wzrost sosny na wydmach.

Czasopismo: Las Polski

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 22

Opis fizyczny: S. 14-16, il., wykr.


28/88


Autorzy: Andrzejczyk Tadeusz, Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Rola hodowlana dębów w świetle gleb i siedlisk ich drzewostanów nasiennych.

Czasopismo: Las Polski

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 23

Opis fizyczny: S. 22-24, wykr.


29/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Stelter Paweł.

Tytuł oryginału: Wpływ sposobu przygotowania gleby na dynamikę jej temperatury na wydmach Kotliny Toruńskiej.

Tytuł równoległy: Effect of site preparation method on dynamics of soil temperature on inland dunes of the Toruń Basin.

Czasopismo: Sylwan

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 160 nr 11

Opis fizyczny: S. 923-932, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.26202/sylwan

Impact Factor: 0.481

Punktacja MNiSW: 15.000


30/88


Autorzy: Andrzejczyk Tadeusz, Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Gleby i siedliska drzewostanów nasiennych dębu szypułkowego (Quercus robur) i dębu bezszypułkowego (Q. petraea) w Polsce.

Tytuł równoległy: Soils and forest site types of the seed stands of common (Quercus robur) and sessile (Q. petraea) oaks in Poland.

Czasopismo: Sylwan

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 160 nr 8

Opis fizyczny: S. 674-683, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.26202/sylwan

Impact Factor: 0.481

Punktacja MNiSW: 15.000


31/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Wpływ rzeźby terenu na bonitację i cechy wzrostowe drzewostanów sosnowych na wydmach Kotliny Toruńskiej.

Tytuł równoległy: Impact of land relief on site index and growth parameters of Scots pine stands on inland dunes in the Toruń Basin.

Czasopismo: Sylwan

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 160 nr 8

Opis fizyczny: S. 647-655, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.26202/sylwan

Impact Factor: 0.481

Punktacja MNiSW: 15.000


32/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Wolves (Canis lupus) in the Toruń Basin (N Poland) : actual status and problems concerning the population.

Tytuł całości: Heathlands of protected and military training areas in northern Poland, 14th European Heathlands Workshop : short abstracts, program, 21-27 June 2015, Toruń, Poland.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University, Scientific Society : 2015

Opis fizyczny: S. 41


33/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Deforestation increases differences in morphology and properties of dune soils located on contrasting slope aspects in the Toruń military area (N Poland).

Tytuł całości: Heathlands of protected and military training areas in northern Poland, 14th European Heathlands Workshop : short abstracts, program, 21-27 June 2015, Toruń, Poland.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University, Scientific Society : 2015

Opis fizyczny: S. 41


34/88


Autorzy: Adamska Edyta, Deptuła Miłosz, Filbrandt-Czaja Anna, Kamiński Dariusz, Lewandowska-Czarnecka Anna, Nienartowicz Andrzej, Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Heathlands and associated communities in Kujawy and Pomerania : management, treatment and conservation.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2015

Opis fizyczny: 236 s., il., mapy

Uwagi: Bibliogr. s. 226-235

Punktacja MNiSW: 25.000


35/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jasińska Justyna, Golińska Patrycja, Składanowski Marek.

Tytuł oryginału: Mineralizacja opadu roślinnego na stokach wydm o kontrastowej wystawie w dwóch typach ekosystemów poligonu toruńskiego.

Tytuł równoległy: Mineralization of litterfall on dune slopes of contrasting aspects in two ecosystem types of the Toruń military area.

Tytuł całości: Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój, materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Wrocław, 31.08-03.09.2015 = Soil resources and sustainable development : proceedings of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science, Wrocław, 31.08-03.09.2015 / red. Cezary Kabała [et al.].

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze : 2015

Opis fizyczny: S. 191, 398

Uwagi: Tekst pol. i ang.


36/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał, Dąbrowski Michał.

Tytuł oryginału: Prawidłowości rozmieszczenia gleb w krajobrazie wydm śródlądowych poligonu toruńskiego.

Tytuł równoległy: Regular pattern of soil occurrence in inland dune landscape of the Toruń military area.

Tytuł całości: Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój, materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Wrocław, 31.08-03.09.2015 = Soil resources and sustainable development : proceedings of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science, Wrocław, 31.08-03.09.2015 / red. Cezary Kabała [et al.].

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze : 2015

Opis fizyczny: S. 190, 397

Uwagi: Tekst pol. i ang.


37/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Deforestation increases differences in morphology and properties of dune soils located on contrasting slope aspects in the Toruń military area (N Poland).

Czasopismo: Ecological Questions

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 21

Opis fizyczny: S. 61-63, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/EQ

Punktacja MNiSW: 13.000


38/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Wolves (Canis lupus) in the Toruń Basin (N Poland) : actual status and problems concerning the population.

Czasopismo: Ecological Questions

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 21

Opis fizyczny: S. 55-59, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/EQ

Punktacja MNiSW: 13.000


39/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Survey of some attributes of post-agricultural lands in Polish State Forests.

Czasopismo: Ecological Questions

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 22

Opis fizyczny: S. 9-16, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/EQ

Punktacja MNiSW: 13.000


40/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Rok 2015 Międzynarodowym Rokiem Gleb.

Czasopismo: Eko Przyjaciel

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 2 (8)

Opis fizyczny: S. 16-18, il.


41/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Gleba - fundament lasu i gospodarki leśnej.

Czasopismo: Las Polski

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 24

Opis fizyczny: S. 11-13, il., wykr.


42/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Mendyk Łukasz.

Tytuł oryginału: Sukcesja wtórna drzew w krajobrazie wydmowym stałej powierzchni badawczej Glinki w świetle analizy GIS.

Tytuł równoległy: Secondary succession of trees in the dune landscape of the "Glinki" long-term research area : analysis with GIS.

Czasopismo: Leśne Prace Badawcze = Forest Research Papers

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 76 nr 2

Opis fizyczny: S. 122-128, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 13.000


43/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jasińska Justyna, Golińska Patrycja, Składanowski Marek.

Tytuł oryginału: Intensywność mineralizacji igieł w borze sosnowym w odniesieniu do warunków siedliskowych i mikrobiologicznych stoków wydm o kontrastowej ekspozycji.

Tytuł równoległy: Rate of mineralization of needles in Scots pine stand in relation to site and microbiological conditions occurring on dune slopes of contrasting aspects.

Czasopismo: Sylwan

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 159 nr 10

Opis fizyczny: S. 839-847, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.26202/sylwan

Impact Factor: 0.410

Punktacja MNiSW: 15.000


44/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Impact of slope exposure and land management on early vegetation development on inland dunes in subboreal zone (studies from Northern Poland).

Tytuł całości: 8th International Forest Vegetation Management Conference, session 4-5, Halmstad, Sweden, August 25-28th, 2014.

Adres wydawniczy: Halmstad : 2014

Opis fizyczny: S. 6-8, wykr.

Uwagi: Bibliogr.


45/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Fifielska Daria, Bednarek Renata.

Tytuł oryginału: Przekształcenia morfologii i właściwości gleb na skutek zabiegów przygotowujących glebę do odnowienia drzewostanu.

Tytuł całości: Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej Brodnickiego Parku Krajobrazowego / pod red. Marcina Świtoniaka, Michała Jankowskiego, Renaty Bednarek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 25-41, il., tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


46/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Sylwestrzak Katarzyna, Bednarek Renata, Gonet Sławomir S..

Tytuł oryginału: Gleby porolne w lasach.

Tytuł całości: Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej Brodnickiego Parku Krajobrazowego / pod red. Marcina Świtoniaka, Michała Jankowskiego, Renaty Bednarek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 43-55, il., tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


47/88


Autorzy: Mendyk Łukasz, Sewerniak Piotr, Strzyżewski Tomasz, Rutkowska Paulina, Sykuła Marcin, Szałek Joanna, Kondratowski Magdalena.

Tytuł oryginału: Mapa zgodności pokrywy glebowej z roślinnością.

Tytuł całości: Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej Brodnickiego Parku Krajobrazowego / pod red. Marcina Świtoniaka, Michała Jankowskiego, Renaty Bednarek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 111-125, il., wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


48/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Relief entails mosaic natural plant restoration on inland dunes in subboreal zone (studies from northern Poland).

Tytuł całości: Forest landscape mosaics, disturbance, restoration and management at times of global change, 11-14 August, 2014, Tartu, Estonia, book of abstracts.

Adres wydawniczy: Tartu, Estonian University of Life Sciences : 2014

Opis fizyczny: S. 83


49/88


Autorzy: Jankowski Michał, Rutkowska Paulina, Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Chronosequence of young podzolized soils and lateral podzolization on inland dunes.

Tytuł całości: Paleopedological record of postglacial soil and landscape evolution, XIIIth International Symposium and Field Workshop on Paleopedology (ISFWP), 1-6 September 2014, Toruń, Poland, guidebook folr field sessions.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: S. 20-24, il., tab.


50/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Hodowanie sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na glebach drobnoziarnistych jest nieracjonalne.

Tytuł całości: Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania oraz cele i metody hodowli lasu, Sękocin Stary, 18-20 marca 2014 r., streszczenia referatów i doniesień.

Adres wydawniczy: Sękocin Stary, Instytut Badawczy Leśnictwa : 2014

Opis fizyczny: S. 54-55

Uwagi: Bibliogr.


51/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Slope exposure as a factor determining heathlands occurrence on dunes in the Toruń Basin (Northern Poland).

Tytuł całości: North Western dune and lowland heaths, natural processes and management : 13th European Heathland Workshop, 23rd to 28th of June 2013, Denmark : abstracts and excursion guide.

Adres wydawniczy: Copenhagen, University of Copenhagen. Department of Geosciences and Natural Resource Management : 2013

Opis fizyczny: S. 49-50, il., tab.


52/88


Autorzy: Jankowski Michał, Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Heathlands as the stage of ecological succession and soil development on inland dunes in the Toruń Basin (Northern Poland).

Tytuł całości: North Western dune and lowland heaths, natural processes and management : 13th European Heathland Workshop, 23rd to 28th of June 2013, Denmark : abstracts and excursion guide.

Adres wydawniczy: Copenhagen, University of Copenhagen. Department of Geosciences and Natural Resource Management : 2013

Opis fizyczny: S. 69-70, il., tab.


53/88


Autorzy: Jankowski Michał, Rutkowska Paulina, Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Rate of podzolization in the 150-years chronosequence of soils under timber pine forests on inland dunes in the Torun Basin (norther Poland).

Tytuł całości: Soils in space and time, International Soil Science Conference, 29.09-04.10.2013 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2013

Opis fizyczny: S. 42-43

Uwagi: Bibliogr.


54/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał, Dąbrowski Michał.

Tytuł oryginału: Impact of mesorelief on ecopedological conditions on inland dunes in subboreal zone (studies from northern Poland).

Tytuł całości: Soils in space and time, International Soil Science Conference, Ulm, Germany, 29.09-04.10.2013 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2013

Opis fizyczny: S. 329-330, il.

Uwagi: Bibliogr.


55/88


Autorzy: Jankowski Michał, Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Soils of bare lands in the Toruń military area.

Tytuł całości: Technogenic soils of Poland / ed. by Przemysław Charzyński, Piotr Hulisz, Renata Bednarek.

Adres wydawniczy: Toruń, Polish Society of Soil Science : 2013

Opis fizyczny: S. 323-343, il., tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


56/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Bonitacja drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce w odniesieniu do typów siedliskowych lasu i taksonów gleb.

Tytuł równoległy: Site index of scots pine stands in south-western poland in relation to forest site types and soil units.

Czasopismo: Sylwan

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 157 nr 7

Opis fizyczny: S. 516-525, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.26202/sylwan

Impact Factor: 0.295

Punktacja MNiSW: 15.000


57/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Comparative studies of relation between soil texture and scots pine (Pinus sylvestris L.) growth in Poland and Finland.

Tytuł całości: Soil science for the benefit of mankind and environment, 4th International Congress of the European Soil Science Societies, Eurosoil 2012, Bari, Italy, 2-6 July, 2012.

Adres wydawniczy: Bari, University of Bari "Aldo Moro" : 2012

Opis fizyczny: S. 1991


58/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał, Dąbrowski Michał.

Tytuł oryginału: Diversity of soils and vegetation on inland dunes in the military area near Torun (Northern Poland).

Tytuł całości: Soil science for the benefit of mankind and environment, 4th International Congress of the European Soil Science Societies, Eurosoil 2012, Bari, Italy, 2-6 July, 2012.

Adres wydawniczy: Bari, University of Bari "Aldo Moro" : 2012

Opis fizyczny: S. 1997


59/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Gonet Sławomir S., Quaium Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wpływ przygotowania gleb frezem leśnym na wzrost sadzonek sosny zwyczajnej w warunkach ubogich siedlisk Puszczy Bydgoskiej.

Tytuł równoległy: Impact of soil preparation with rotary tiller on growth of Scots pine plants on poor sites of the Bydgoszcz Forest.

Czasopismo: Sylwan

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 156 nr 11

Opis fizyczny: S. 871-880, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.263

Punktacja MNiSW: 15.000


60/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Wpływ właściwości gleb piaszczystych na bonitację drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce. 1: Odczyn, zawartość CaCO3 i cechy związane z głębokością gleby.

Tytuł równoległy: Impact of soil properties on site index class of Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in south-western Poland. 1: pH, content of CaCO3, and properties concerning soil depth.

Czasopismo: Sylwan

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 156 nr 6

Opis fizyczny: S. 427-436, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.263

Punktacja MNiSW: 15.000


61/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Wpływ właściwości gleb piaszczystych na bonitację drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce. 2: Wybrane właściwości chemiczne.

Tytuł równoległy: Impact of soil properties on site index class of Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in south-western Poland. 2: Some chemical properties.

Czasopismo: Sylwan

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 156 nr 7

Opis fizyczny: S. 518-525, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.263

Punktacja MNiSW: 15.000


62/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Piernik Agnieszka.

Tytuł oryginału: Ujęcie wpływu właściwości gleb piaszczystych na bonitację drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce w modelach regresji.

Tytuł równoległy: Regression models for impact of soil properties on site index class of Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in south-western Poland.

Czasopismo: Sylwan

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 156 nr 8

Opis fizyczny: S. 563-571, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.263

Punktacja MNiSW: 15.000


63/88


Autorzy: Śmiała Magdalena, Strzyżewski Tomasz, Mendyk Łukasz, Jankowski Michał, Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Mapa zgodności pokrywy glebowej z roślinnością na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

Tytuł równoległy: The map of the accordance of the soil cover and vegetation of the Brodnicki Landscape Park.

Tytuł całości: 28. Kongres Gleboznawczy "Gleba, człowiek, środowisko", PTG - UMK, Toruń, 5-10.09.2011, program i streszczenia / red. Sławomir Gonet, Piotr Hulisz, Maciej Markiewicz.

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych : 2011

Opis fizyczny: S. 140

Uwagi: Tekst pol. i ang.


64/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Dąbrowski Michał.

Tytuł oryginału: Wpływ rzeźby terenu na stopień zbielicowania gleb wydm Kotliny Toruńskiej na przykładzie stanowiska Karczemka.

Tytuł równoległy: Impact of relief on podzolization degree in dune landscape of the Karczemka forest district in the Toruń Basin.

Tytuł całości: 28. Kongres Gleboznawczy "Gleba, człowiek, środowisko", PTG - UMK, Toruń, 5-10.09.2011, program i streszczenia / red. Sławomir Gonet, Piotr Hulisz, Maciej Markiewicz.

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych : 2011

Opis fizyczny: S. 128

Uwagi: Tekst pol. i ang.


65/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Odczyn i wybrane właściwości chemiczne gleb piaszczystych a bonitacja drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce.

Tytuł równoległy: Effect of reaction and some chemical properties of sandy soils on site index of scots pine stands in south-west Poland.

Tytuł całości: 28. Kongres Gleboznawczy "Gleba, człowiek, środowisko", PTG - UMK, Toruń, 5-10.09.2011, program i streszczenia / red. Sławomir Gonet, Piotr Hulisz, Maciej Markiewicz.

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych : 2011

Opis fizyczny: S. 127

Uwagi: Tekst pol. i ang.


66/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Gonet Sławomir S..

Tytuł oryginału: Stocks and properties of organic matter in forest soils after fire.

Tytuł całości: 9th International Conference Humic Substances in Ecosystems (HSE9), Karpacz, Karkonosze Mts. Poland, 26-29 May 2011, book of abstracts and field session guide / ed. by Elżbieta Jamroz [et al.].

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych (PTSH) : 2011

Opis fizyczny: S. 88


67/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Gonet Sławomir S., Bożejewicz Marta.

Tytuł oryginału: Impact of a forest regeneration method used after fire on some soil properties.

Tytuł całości: Proceedings of the 3rd International Meeting of Fire Effects on Soil Properties, Guimarāes, 15-19 March 2011 / ed. António Bento Gonçalves, António Vieira.

Adres wydawniczy: Guimarães, Universidade do Minho, CEGOT : 2011

Opis fizyczny: S. 247-250, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.


68/88


Autorzy: Gonet Sławomir S., Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Wpływ pożaru lasu na wybrane cechy gleby i fitocenozy na przykładzie stanowiska Kąkol.

Tytuł całości: Wybrane problemy genezy, systematyki, użytkowania i ochrony gleb regionu kujawsko-pomorskiego, praca zbiorowa / pod red. Michała Jankowskiego.

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze : 2011

Opis fizyczny: S. 117-134, il., tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


69/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Gonet Sławomir S., Quaium Małgorzata, Słomiński Wojciech.

Tytuł oryginału: Przygotowanie gleby do odnowienia drzewostanu jako czynnik kształtujący pokrywę glebową na przykładzie leśnictwa Zielona w Kotlinie Toruńskiej.

Tytuł całości: Wybrane problemy genezy, systematyki, użytkowania i ochrony gleb regionu kujawsko-pomorskiego, praca zbiorowa / pod red. Michała Jankowskiego.

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze : 2011

Opis fizyczny: S. 135-147, il., tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


70/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Pozyskiwanie biomasy a gleba leśna

Czasopismo: Las Polski

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 10-12, il., tab.


71/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Bednarek Renata, Szymańska Aneta.

Tytuł oryginału: Ekspozycja stoków wydm w Kotlinie Toruńskiej a wybrane elementy ekosystemu boru sosnowego : wstępne wyniki badań.

Tytuł równoległy: Preliminary studies on the influence of dune-slope exposure on a pine forest ecosystem in the Toruń Basin.

Czasopismo: Leśne Prace Badawcze = Forest Research Papers

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 72 nr 1

Opis fizyczny: S. 37-46, tab., wykr.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 7.000


72/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Wpływ uziarnienia gleby na bonitację drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce.

Tytuł równoległy: The influence of soil texture on the site index of Scots pine stands in south-west Poland.

Czasopismo: Leśne Prace Badawcze = Forest Research Papers

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 72 nr 4

Opis fizyczny: S. 311-319, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


73/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie wybranych właściwości gleb drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce.

Tytuł równoległy: Variability of selected soil properties in Scots pine stands of Southwestern Poland.

Czasopismo: Roczniki Gleboznawcze

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 62 nr 1

Opis fizyczny: S. 142-151, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


74/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Wzrost sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) a uziarnienie gleb autogenicznych w aspekcie typologii siedlisk leśnych i hodowli lasu

Tytuł całości: Ekologia a zrównoważony rozwój, XI Toruńskie Seminarium Ekologiczne, konferencja naukowa, 19-20.06.2010, Toruń / red. Adam Czarnecki, Anna Lewandowska-Czarnecka, Anna Wojciechowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska : 2010

Opis fizyczny: S. 44


75/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Analiza wpływu pożaru na wybrane cechy fitocenozy boru sosnowego w aspekcie hodowli lasu

Tytuł całości: Środowiskowe skutki pożaru lasu, praca zbiorowa / pod red. Piotra Sewerniaka i Sławomira S. Goneta

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych : 2010

Opis fizyczny: S. 83-107, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


76/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Gonet Sławomir S..

Tytuł oryginału: Środowiskowe skutki pożaru lasu : praca zbiorowa / pod red. Piotra Sewerniaka i Sławomira S. Goneta

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych : 2010

Opis fizyczny: 109 s., il.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 3.000


77/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Wolves in the Toruń Basin

Czasopismo: Ecological Questions

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 13

Opis fizyczny: S. 47-53, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


78/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Relations between organic horizon properties and forest floor vascular plants composition in Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in south west Poland.

Tytuł całości: Humic substances in ecosystems 8, International Scientific Conference, Šoporňa, Slovakia, 13-16 September 2009 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Bratislava, Soil Science and Conservation Research Institute : 2009

Opis fizyczny: S. 50-51, il.


79/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Gonet Sławomir S., Piernik Agnieszka.

Tytuł oryginału: Relations between features of forest floor vegetation and surface soil horizons properties inn scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in southwest Poland.

Czasopismo: Polish Journal of Soil Science

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 42 no. 2

Opis fizyczny: S. 193-202, il., tab.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


80/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Wilki w Puszczy Bydgoskiej.

Czasopismo: Las Polski

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 1 (1518)

Opis fizyczny: S. 14-15, il.


81/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Wstępne wyniki badań nad wpływem uziarnienia gleb na bonitację drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce.

Tytuł równoległy: Preliminary studies on effect of soil texture on scots pine stand quality class in South-Western Poland.

Czasopismo: Roczniki Gleboznawcze

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 59 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 255-261, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


82/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Wpływ uziarnienia gleby na bonitację drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce.

Tytuł równoległy: The effect of soil texture on scots pine stands growth bonitation class in South-Western Poland.

Tytuł całości: Gleba w czasie i przestrzeni, 27 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Warszawa, 3-7 września 2007 : streszczenia / [red. Elżbieta Janowska et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym SGGW : 2007

Opis fizyczny: S. 350-351

Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
Uwagi: Publikacja na płycie CD

Uwagi: Bibliogr.


83/88


Autorzy: Bednarek Renata, Sewerniak Piotr, Gruba Rafał.

Tytuł oryginału: Analiza porównawcza czarnych ziem i gleb murszastych na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

Tytuł równoległy: Comparative analysis of black earths and mucky soils in the area of the Brodnica Landscape Park.

Tytuł całości: Ochrona i zagospodarowanie dorzecza Drwęcy. T. 1 = Protection and management of the Drwęca river basin. Vol. 1 / red. Włodzimierz Marszelewski, Leszek Kozłowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 19-30, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


84/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Kruczkowski Daniel.

Tytuł oryginału: Spotkania z wilkiem.

Czasopismo: Biuletyn Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 10 nr 2

Opis fizyczny: S. 36, il.


85/88


Autorzy: Sewerniak Piotr, Nemere-Czachowska Kinga.

Tytuł oryginału: Wilk jest potrzebny / z mgr. inż. Piotrem Sewerniakiem z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi rozmawia Kinga Nemere-Czachowska.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 16 nr 12

Opis fizyczny: S. 6-7, il.


86/88


Autorzy: Sewerniak Piotr.

Tytuł oryginału: Analiza wzrostu sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) w zależności od wybranych typów i podtypów gleb autogenicznych w południowo-zachodniej Polsce.

Tytuł całości: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, geografia fizyczna : [Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r.] / red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 2006

Opis fizyczny: S. 263-265, il., tab.

Seria: (Dokumentacja Geograficzna ;nr 32)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


87/88


Autorzy: Bednarek Renata, Sewerniak Piotr, Gruba Rafał.

Tytuł oryginału: Genesis, properties and use value of black earths and mucky soils

Tytuł całości: Macro and trace elements = Mengen- und Spurenelemente, 23th Workshop, September, 27th 2006, Main Building of the Friedrich Schiller University Jena / ed. Manfred Anke [et al.]

Adres wydawniczy: Leipzig, Schubert-Verlag : 2006

Opis fizyczny: S. 700-705, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


88/88


Autorzy: Bednarek Renata, Sewerniak Piotr, Rutkowski Lucjan.

Tytuł oryginału: The causes of soil and vegetation variability in the area of the designed "Dybowo" nature reserve near Toruń.

Czasopismo: Ecological Questions

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 6

Opis fizyczny: S. 29-38, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000