ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Adam Solarczyk

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/37


Autorzy: Solarczyk Adam, Kubiak-Wójcicka Katarzyna.

Tytuł oryginału: The exhaustion of water resources in the Kuyavian-Pomeranian voivodship in drought conditions in 2015.

Tytuł całości: Research for rural development 2019, annual 25th International Scientific Conference : proceedings. Vol. 1.

Adres wydawniczy: Jelgava, Latvia University of Life Sciences and Technologies : 2019

Opis fizyczny: S. 118-125, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


2/37


Autorzy: Solarczyk Adam.

Tytuł oryginału: Jakość wody oraz stan ekologiczny jezior i zbiorników zaporowych.

Tytuł całości: Hydrologia Polski / red. nauk. Paweł Jokiel, Włodzimierz Marszelewski, Joanna Pociask-Karteczka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2017

Opis fizyczny: S. 247-255, il., tab., wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Punktacja MNiSW: 20.000


3/37


Autorzy: Dembowska Ewa, Solarczyk Adam, Napiórkowski Paweł.

Tytuł oryginału: Występowanie zagrożonego gatunku okrzemki Fragilaria Reicheltii (Voigt) Lange-Bertalot w jeziorach zlewni Strugi Toruńskiej : badania wstępne.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu / red. Marek Kejna i Joanna Uscka-Kowalkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 161-164, il.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska ;vol. 31)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/37


Autorzy: Napiórkowski Paweł, Solarczyk Adam, Dembowska Ewa, Napiórkowska Teresa.

Tytuł oryginału: Ocena stanu troficznego jezior dorzecza Strugi Toruńskiej metodą zooplanktonowych wskaźników stanu trofii.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu / red. Marek Kejna i Joanna Uscka-Kowalkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 257-262, tab., wykr.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska ;vol. 31)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/37


Autorzy: Solarczyk Adam, Napiórkowski Paweł, Dembowska Ewa.

Tytuł oryginału: Stan geoekosystemów jeziornych dorzecza Strugi Toruńskiej w zmieniających się warunkach klimatyczno-hydrologicznych.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu / red. Marek Kejna i Joanna Uscka-Kowalkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 275-283, wykr.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska ;vol. 31)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/37


Autorzy: Marszelewski Włodzimierz, Dembowska Ewa A., Napiórkowski Paweł, Solarczyk Adam.

Tytuł oryginału: Understanding abiotic and biotic conditions in post-mining pit lakes for efficient management : a case study (Poland).

Czasopismo: Mine Water and the Environment

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 36 no. 3

Opis fizyczny: S. 418-428, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1007/s10230

Impact Factor: 1.521

Punktacja MNiSW: 25.000


7/37


Autorzy: Solarczyk Adam, Marszelewski Włodzimierz, Błoniarz Wojciech, Pestka Jacek.

Tytuł oryginału: Ustrój tlenowy jezior PN "Bory Tucholskie".

Tytuł całości: Przyroda abiotyczna Parku Narodowego "Bory Tucholskie" = Abiotic nature in the "Bory Tucholskie" National Park / pod red. Adama Choińskiego, Magdaleny Kochanowskiej i Włodzimierza Marszelewskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Park Narodowy "Bory Tucholskie" : 2016

Opis fizyczny: S. 291-306, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


8/37


Autorzy: Solarczyk Adam, Marszelewski Włodzimierz, Pius Bożena.

Tytuł oryginału: Jezioro Kamionkowskie : nowy geoekosystem w badaniach zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego stacji bazowej Koniczynka.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego, Józefa Szpikowskiego, Moniki Domańskiej.

Adres wydawniczy: Storkowo, Stacja Geoekologiczna UAM : 2016

Opis fizyczny: S. 172-176, wykr.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska ;t. 30)

Uwagi: Bibliogr.


9/37


Autorzy: Solarczyk Adam.

Tytuł oryginału: Typy abiotyczne rzek i jezior ok. 1:700 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 38-39, 1 mapa


10/37


Autorzy: Solarczyk Adam.

Tytuł oryginału: Stan i potencjał ekologiczny jezior ok. 1:700 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 40-41, 1 mapa


11/37


Autorzy: Marszelewski Włodzimierz, Solarczyk Adam.

Tytuł oryginału: Stan i zmiany wód jeziornych w Parku Narodowym Bory Tucholskie w latach 1997-2012 w świetle materiałów publikowanych i niepublikowanych.

Tytuł całości: Bory Tucholskie i inne obszary leśne, ochrona i monitoring / pod red. Krzysztofa Gwoździńskiego.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2015

Opis fizyczny: S. 95-127, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


12/37


Autorzy: Solarczyk Adam.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-100-A Górzno / oprac. Adam Solarczyk.

Tytuł całości: Górzno N-34-100-A, mapa hydrograficzna 1:50 000 / red. Piotr Piekarczyk.

Adres wydawniczy: [Warszawa], Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


13/37


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Solarczyk Adam, Krawiec Arkadiusz, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-100-A Górzno.

Tytuł całości: Górzno N-34-100-A, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Piotr Piekarczyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


14/37


Autorzy: Solarczyk Adam.

Tytuł oryginału: Typy abiotyczne wód powierzchniowych 1:500 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


15/37


Autorzy: Solarczyk Adam.

Tytuł oryginału: Stan i potencjał ekologiczny cieków i zbiorników zaporowych 1:500 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


16/37


Autorzy: Solarczyk Adam.

Tytuł oryginału: Stan i potencjał ekologiczny jezior 1:500 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


17/37


Autorzy: Solarczyk Adam.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-100-C Skrwilno / oprac. Adam Solarczyk.

Tytuł całości: Skrwilno N-34-100-C, mapa hydrograficzna 1:50 000 / red. Andrzej Waśniewski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


18/37


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Solarczyk Adam, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-100-C Skrwilno.

Tytuł całości: Skrwilno N-34-100-C, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Andrzej Waśniewski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


19/37


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dębowska Anna, Drachal Jacek, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: 362 mapy

Uwagi: Dokument elektroniczny.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń.

Punktacja MNiSW: 20.000


20/37


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Kwiatkowska Klaudia, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech, Adamczyk Aleksander.

Tytuł oryginału: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech ; red. Aleksander Adamczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 141, [1] s., il.

Uwagi: Publikacja stanowi wybór map z całego zasobu Atlasu internetowego.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego A. Adamczyka: 4]


21/37


Autorzy: Solarczyk Adam.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-100-D Żuromin / oprac. Adam Solarczyk.

Tytuł całości: Żuromin N-34-100-D, mapa hydrograficzna 1:50 000 / red. Andrzej Waśniewski.

Adres wydawniczy: [Warszawa], Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


22/37


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Solarczyk Adam, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-100-D Żuromin.

Tytuł całości: Żuromin N-34-100-D, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Andrzej Waśniewski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


23/37


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Kordowski Jarosław, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Noryśkiewicz Agnieszka M., Solarczyk Adam.

Tytuł oryginału: Reconstruction of surface elevation variations in Lake Zarańskie.

Tytuł całości: The Island in Żółte on Lake Zarańskie, early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University, Stanisław Staszic Pomeranian Library : 2014

Opis fizyczny: S. 60-64, il., mapy, wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego W. Chudziaka, R. Kaźmierczaka: 2]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


24/37


Autorzy: Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Solarczyk Adam.

Tytuł oryginału: Lake Zarańskie : hydrographic and hydrological conditions.

Tytuł całości: The Island in Żółte on Lake Zarańskie, early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University, Stanisław Staszic Pomeranian Library : 2014

Opis fizyczny: S. 40-49, il., mapy, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


25/37


Autorzy: Kordowski Jarosław, Gamrat Wojciech W., Gierszewski Piotr, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Szmańda Jacek B., Tyszkowski Sebastian, Solarczyk Adam.

Tytuł oryginału: Zapis procesów sedymentacji fluwialnej i biogenicznej w osadach dna Doliny Dolnej Wisły.

Tytuł równoległy: Record of fluvial and biogenic sedimentation processes in sediments of the Lower Vistula Valley floor.

Czasopismo: Landform Analysis

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 25

Opis fizyczny: S. 77-93, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


26/37


Autorzy: Kordowski Jarosław, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Solarczyk Adam, Tyszkowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Old Vistula River Lake in the light of cartographic, sedimentological, hydrological and hydrochemical investigations (Grudziądz Basin, North Central Poland).

Tytuł całości: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscapes in the Northern Central European Lowlands since the last ice age, 2nd Annual ICLEA Workshop 2013, April 23-26, 2013 in Stara Kiszewa, Poland : abstract volume & excursion guide / ed. by Markus J. Schwab [et al.].

Adres wydawniczy: Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ : 2013

Opis fizyczny: S. 47

Seria: (Scientific Technical Report (STR) ;13/04)


27/37


Autorzy: Solarczyk Adam.

Tytuł oryginału: Differentiation of the onset of the summer thermal stratification on the example of lakes Bachotek and Ciche.

Tytuł całości: Contemporary hydrological issues in the research of Polish and Russian Msc and Phd students / ed. by Włodzimierz Marszelewski & Rajmund Skowron.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Russian State Hydrometeorological University : 2012

Opis fizyczny: S. 117-134, il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 5.000


28/37


Autorzy: Solarczyk Adam, Marszelewski Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Hydrologia Jeziora Retno i jego zlewni.

Tytuł całości: Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno (Pojezierze Brodnickie) / red. Mirosław T. Karasiewicz, Piotr Hulisz, Marcin Świtoniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 25-33, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


29/37


Autorzy: Marszelewski Włodzimierz, Solarczyk Adam.

Tytuł oryginału: Changes in the oxygen regime of lakes and their effect on pelagic ichthyofauna.

Tytuł całości: Fish management in a variable water environment / ed. by Małgorzata Jankun [et al.]

Adres wydawniczy: Olsztyn, Faculty of Environmental Protection and Fisheries University of Warmia and Mazury, Agencja Wydawnicza Argi : 2011

Opis fizyczny: S. 167-178, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 5.000


30/37


Autorzy: Borowiak Dariusz, Nowiński Kamil, Barańczuk Jacek, Marszelewski Włodzimierz, Skowron Rajmund, Solarczyk Adam.

Tytuł oryginału: Relationship between areal hypolimnetic oxygen depletion rate and the trophic state of five lakes in northern Poland.

Czasopismo: Limnological Review

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 11 no. 4

Opis fizyczny: S. 135-142, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


31/37


Autorzy: Marszelewski Włodzimierz, Solarczyk Adam.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie przewodności wody w jeziorach na Pojezierzu Brodnickim.

Tytuł całości: Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 4 / eds.: Arkadiusz Nędzarek, Jacek Kubiak, Agnieszka Tórz.

Adres wydawniczy: Toruń, Polish Limnological Society : 2010

Opis fizyczny: S. 91-98, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


32/37


Autorzy: Marszelewski Włodzimierz, Skowron Rajmund, Solarczyk Adam, Borowiak Dariusz, Nowiński Kamil, Barańczuk Jacek.

Tytuł oryginału: Diversity in oxygen depletion rate in the eutrophic lakes of the Brodnica Lakeland (Poland) in the spring-summer and winter seasons.

Tytuł całości: BALWOIS 2010, Ohrid, Republic of Macedonia, 25-29 May 2010.

Adres wydawniczy: [S.l.] : 2010

Opis fizyczny: S. 1-9, il., tab., wykr.

Uwagi: Dokument elektroniczny

Uwagi: Bibliogr.


33/37


Autorzy: Borowiak Dariusz, Nowiński Kamil, Barańczuk Jacek, Skowron Rajmund, Solarczyk Adam, Marszelewski Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Interactions between areal hypolimnetic oxygen depletion rate and trophic state of lakes in northern Poland.

Tytuł całości: BALWOIS 2010, Ohrid, Republic of Macedonia, 25-29 May 2010.

Adres wydawniczy: [S.l.] : 2010

Opis fizyczny: S. 1-5, il., tab., wykr.

Uwagi: Dokument elektroniczny

Uwagi: Bibliogr.


34/37


Autorzy: Marszelewski Włodzimierz, Skowron Rajmund, Solarczyk Adam, Borowiak Dariusz, Nowiński Kamil, Barańczuk Jacek.

Tytuł oryginału: Diversity in oxygen depletion rate in the eutrophic lakes of the Brodnica Lakeland (Poland) in the spring-summer and winter seasons.

Tytuł całości: Conference on Water observation and information system for decision support, BALWOIS 2010, Ohrid, Republic of Macedonia, 25-29 May 2010 : abstracts. Vol. 2 / eds.: Marc Morell [et al.].

Adres wydawniczy: Skopje, Faculty of Civil Engineering : 2010

Opis fizyczny: S. 418

Uwagi: Bibliogr.


35/37


Autorzy: Borowiak Dariusz, Nowiński Kamil, Barańczuk Jacek, Skowron Rajmund, Solarczyk Adam, Marszelewski Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Interactions between areal hypolimnetic oxygen depletion rate and trophic state of lakes in northern Poland.

Tytuł całości: Conference on Water observation and information system for decision support, BALWOIS 2010, Ohrid, Republic of Macedonia, 25-29 May 2010 : abstracts. Vol. 2 / eds.: Marc Morell [et al.].

Adres wydawniczy: Skopje, Faculty of Civil Engineering : 2010

Opis fizyczny: S. 404


36/37


Autorzy: Solarczyk Adam.

Tytuł oryginału: Seasonal variability in phosphorus concentrations in strongly eutrophic Lake Chełmżyńskie.

Czasopismo: Limnological Review

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 10 no. 1

Opis fizyczny: S. 43-56, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.2478/v10194

Punktacja MNiSW: 6.000


37/37


Autorzy: Marszelewski Włodzimierz, Burak Szczepan, Solarczyk Adam.

Tytuł oryginału: Jeziora województwa kujawsko-pomorskiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo NICE : 2000

Opis fizyczny: 64, [12] s., [1] zał. skł. kolor., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 37-39.