ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Lista pracowników

mgr Elżbieta Rudź
st. referent inżynieryjno-techniczny
Katedra Meteorologii i Klimatologii

pokój: 374
tel.: +48-56-611-2615
e-mail: erudz@umk.pl


Bibliografia