Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - www.geo.umk.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na adres poczty elektronicznej dostepnosc@umk.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklarację dostępności architektonicznej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Budynek przy ul. Lwowskiej 1

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Budynek ma dwa wejścia – główne od strony ul. Lwowskiej i drugie od strony Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Główne wejście realizowane jest za pomocą schodów i podjazdu (podjazd ma nierówną powierzchnię). Drugie wejście jest z poziomu gruntu, w holu znajdują się schody, które można ominąć za pomocą platformy.

Drzwi obu wejść otwierane są ręcznie.

Przed budynkiem od strony ulicy Lwowskiej jest parking ogólnodostępny, wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami – 1, oraz duży parking ze szlabanem, wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami – 1 i mały parking ze szlabanem, wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami – 1 .

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynkach A i C obiektu znajdują się trzy klatki schodowe – główna, południowa i północna. W obu tych budynkach znajdują się dwie windy. W budynku A – naprzeciwko głównej klatki schodowej, w budynku C – po jednej przy południowej i północnej klatce schodowej. Na każdym poziomie budynków A i C, korzystając z wind można ominąć wszystkie schody. Windy posiadają sygnalizację głosową.

Budynek B jest jedno kondygnacyjny. Częściowe podpiwniczenie dostępne jest wyłącznie dla pracowników Wydziału i jest realizowane za pomocą schodów.

Rozkład pomieszczeń

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja