ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego

Studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego

Najczęściej zadawane pytania

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe z udziałem wysokiej klasy specjalistów zewnętrznych dają szerokie spojrzenie na problematykę planowania przestrzennego.

Główne założenie programowe oparte jest na koncepcji połączenia doświadczeń naukowców i praktyków z różnych dziedzin. Studia te pozwalają m.in. uzupełniać wiedzę osobom zatrudnionym lub planującym podjąć pracę w jednostkach samorządowych i administracji państwowej gminy, powiatu lub województwa. Akcent postawiono na opanowanie praktycznych umiejętności, wysoko cenionych na rynku pracy, na które składają się m.in.:

 • dokonywanie finansowej i prawnej oceny skutków uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • analizowanie i interpretacja zapisów dokumentów planistycznych;
 • umiejętność pracy w zespole przeprowadzającym procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
 • umiejętność przygotowania kompleksowego wniosku na potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
 • znajomość zasad kwalifikowania inwestycji celu publicznego i ich rangi w rozwoju społeczno-przestrzenno-gospodarczym miast i gmin;
 • korzystanie z instrumentów prawnych w zakresie planowania przestrzennego.

Absolwenci przygotowani są do pracy w:

 • administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli;
 • agencjach rozwoju regionalnego i lokalnego;
 • instytutach badawczych, firmach konsultingowych;
 • biurach planowania przestrzennego;
 • zespołach odpowiedzialnych za przygotowywanie dokumentów i opracowań planistycznych;
 • instytucjach europejskich i międzynarodowych;
 • przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych.

 

Rodzaj studiów

 • studia społeczne
 • studia przyrodnicze

Czas trwania:

 •  2 semestry;

Program studiów

Plan studiów

Kwestionariusz osobowy kandydata

 

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK

Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

tel. +48 56 611 26 04

mail: grzelak@umk.pl

 

Koszt studiów:

Cena: I semestr – 2160 zł, II semestr – 2160 zł, łącznie 4320 zł, opłata ratalna 540 zł