Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Obecnie finansowane projekty MEiN

Utrzymanie Specjalnego Urządzenia Badawczego (SPUB) na lata 2019-2021

Stacja Polarna