Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Obecnie finansowane projekty NCN

Projekty NCN 2021

• Kierownik projektu: dr Ben Derudder, prof. UMK
   Tytuł projektu: Policentryczne regiony miejskie: identyfikacja, pomiar, rozwój
Przyznane środki: 1 269 200,00 zł
Termin realizacji projektu: 2021-2026
Konkurs: MAESTRO 12

Konkurs na stypendium doktorskie
Konkurs na stanowisko Post-doc.

Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej WNOZIGP z dnia 15.06.2022 (oferta stypendium doktorskiego)
Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej WNOZIGP z dnia 15.06.2022 (oferta post doc.)

• Kierownik projektu: prof. dr hab. Rajmund Przybylak
   Tytuł projektu: Rekonstrukcja warunków klimatycznych i bioklimatycznych Grenlandii i półwyspu Labrador od ok. 1770 do 1939 r. na podstawie obserwacji meteorologicznych wykonywanych przez braci Morawskich (MORCLIM)
Przyznane środki: 1 381 418,00 zł
Termin realizacji projektu: 2021-2026
Konkurs: OPUS 20

Konkurs na stypendium doktorskie

KONSORCJUM z UAM – Liderka UMK projektu: dr Anna Dubownik
   Tytuł projektu: Trajektorie i wyzwania rozwoju wewnętrznych peryferii w nowych uwarunkowaniach spójności post SARS-COV2
Przyznane środki: 283 440,00 zł
Termin realizacji projektu: 2021-2025
Konkurs: OPUS 19

• Kierownik projektu: prof. dr hab. Rajmund Przybylak
   Tytuł projektu: Występowanie ekstremalnych zdarzeń pogodowych, klimatycznych i wodnych w Polsce w okresie od IX do XVIII wieku w świetle danych pośrednich
Przyznane środki: 1 258 020,00 zł
Termin realizacji projektu: 2021-2025
Konkurs: OPUS 19

 

Projekty NCN 2019

• Kierownik projektu: dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK
   Tytuł projektu: Dowody geomorfologiczne i implikacje paleogeograficzne katastrofalnych powodzi i szarży lodowcowych południowego sektora lądolodu skandynawskiego w późnym vistulianie (MEASSIS)
Przyznane środki: 650 045 zł
Termin realizacji projektu: 2019-2023
Konkurs: OPUS 16

Konkurs na stypendium doktoranckie (rozstrzygnięty)

 

Projekty NCN 2018

• Kierownik projektu: dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK
   Tytuł projektu: Zmiany lodowców północno-zachodniego Spitsbergenu jako wskaźnik współczesnych przeobrażeń zachodzących w kriosferze
Przyznane środki: 638 360 zł
Termin realizacji projektu: 2018-2023
Konkurs: OPUS 13

Konkurs na stypendium doktorskie (rozstrzygnięty)

 

Projekty NCN 2017

• Kierownik projektu: dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK
   Tytuł projektu: Geneza i historia rozwoju gleb Kujaw
Przyznane środki: 495 170 zł
Termin realizacji projektu: 2017-2023
Konkurs: OPUS 12