Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Obecnie finansowane projekty NCN

Projekty NCN 2024

• Kierownik projektu: dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK
   Tytuł projektu: Pochodzenie minerałów żelaza w glebach o wysokiej przepuszczalności i wyznaczanie horyzontów diagnostycznych gleb za pomocą wskaźników magnetycznych
Przyznane środki: 197 640,00 zł
Termin realizacji projektu: 2024-2027
Konkurs: OPUS 24 LAP Weave

Projekty NCN 2023

• Kierownik projektu: dr Marcin Nowak
   Tytuł projektu: Ocena możliwości wykorzystania bezzałogowych pojazdów nawodnych w badaniach jakości wody jezior
Przyznane środki: 44 440,00 zł
Termin realizacji projektu: 2023-2024
Konkurs: MINIATURA 7

Projekty NCN 2022

• Kierownik projektu: Konsorcjum Polarne – lider UMK projektu: dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK
   Tytuł projektu: CRIOS. Cryosphere Integrated Observatory Network on Svalbard
Przyznane środki: 366 972,19 zł
Termin realizacji projektu: 2022-2024
Konkurs: projekt predefiniowany NCN. (Konsorcjum Polarne)

Projekty NCN 2021

• Kierownik projektu: dr Ben Derudder, prof. UMK
   Tytuł projektu: Policentryczne regiony miejskie: identyfikacja, pomiar, rozwój
Przyznane środki: 1 269 200,00 zł
Termin realizacji projektu: 2021-2026
Konkurs: MAESTRO 12

Konkurs na stypendium doktorskie (rozstrzygnięty)
Konkurs na stanowisko Post-doc. (rozstrzygnięty)

• Kierownik projektu: prof. dr hab. Rajmund Przybylak
   Tytuł projektu: Rekonstrukcja warunków klimatycznych i bioklimatycznych Grenlandii i półwyspu Labrador od ok. 1770 do 1939 r. na podstawie obserwacji meteorologicznych wykonywanych przez braci Morawskich (MORCLIM)
Przyznane środki: 1 381 418,00 zł
Termin realizacji projektu: 2021-2026
Konkurs: OPUS 20

Konkurs na stypendium doktorskie (rozstrzygnięty)

KONSORCJUM z UAM – Liderka UMK projektu: dr Anna Dubownik
   Tytuł projektu: Trajektorie i wyzwania rozwoju wewnętrznych peryferii w nowych uwarunkowaniach spójności post SARS-COV2
Przyznane środki: 283 440,00 zł
Termin realizacji projektu: 2021-2025
Konkurs: OPUS 19

• Kierownik projektu: prof. dr hab. Rajmund Przybylak
   Tytuł projektu: Występowanie ekstremalnych zdarzeń pogodowych, klimatycznych i wodnych w Polsce w okresie od IX do XVIII wieku w świetle danych pośrednich
Przyznane środki: 1 258 020,00 zł
Termin realizacji projektu: 2021-2025
Konkurs: OPUS 19

 

Projekty NCN 2019

• Kierownik projektu: dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK
   Tytuł projektu: Dowody geomorfologiczne i implikacje paleogeograficzne katastrofalnych powodzi i szarży lodowcowych południowego sektora lądolodu skandynawskiego w późnym vistulianie (MEASSIS)
Przyznane środki: 650 045 zł
Termin realizacji projektu: 2019-2023
Konkurs: OPUS 16

Konkurs na stypendium doktoranckie (rozstrzygnięty)