Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Ewelina Lopata

Promotor: K. Rogatka i A. Lewandowska
Temat pracy: The role of social participation in the smart city management process
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Nauk Społecznych
Rok rozpoczęcia studiów: 2020

pokój: 13
e-mail: ewelina.lopata@doktorant.umk.pl
ORCID: 0000-0003-4987-1088
GoogleScholar
ResearchGate


O sobie:

Absolwentka kierunku Ekonomia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorantka w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych – Academia Rerum Socialium (ARS). Jej zainteresowania naukowe obejmują innowacje w miastach, partycypację społeczną, kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, ekonomię oraz nauki o zarządzaniu i jakości w wymiarze społecznym. Uczestniczka konferencji, staży i warsztatów zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. W swojej dysertacji doktorskiej skupi się na zagadnieniu smart city. Prywatnie pasjonatka podróży, z których czerpie inspiracje do badań.

Zainteresowania badawcze: smart city, zrównoważony rozwój miast, innowacje miejskie, partycypacja społeczna