Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Kinga Milewska

Promotor: M. Świtoniak
Temat pracy: Low-altitude photogrammetry in studies of pedodiversity of moraine plateaus
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Nauk Ścisłych i Przyrodnicznych
Rok rozpoczęcia studiów: 2021

pokój: 154
tel: +48 56 611 2552
e-mail: kinmil@doktorant.umk.pl
ORCID: 0000-0002-4857-4535
GoogleScholar
ResearchGate


O sobie:

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku geografia (specjalizacja: geografia fizyczna) na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Obecnie doktorantka w szkole doktorskiej Academia Scientiarum Thoruniensis w dyscyplinie Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (nauki o Ziemi i środowisku). Badania prowadzone w ramach studiów doktoranckich w szczególności skupiają się na wpływie denudacji antropogenicznej na różnorodność pokrywy glebowej w obszarach wysoczyzn Niżu Polskiego. Badania mają na celu także opracowanie algorytmu i klucza reinterpretacyjnego łączącego parametry morfometryczne (rzeźba) oraz zmienność barw powierzchniowych poziomów glebowych mierzonych na ortofotomozaikach wraz z ich podstawowymi właściwościami.

Zainteresowania badawcze: gleboznawstwo, erozja gleb, paleogeografia