Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Leszek Dąbrowski

Promotor: S. Środa-Murawska i E. Grzelak-Kostulska
Temat pracy:
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Nauk Społecznych
Rok rozpoczęcia studiów: 2019

pokój: 13
tel:
e-mail: l.dabrowski@doktorant.umk.pl
ORCID:
ResearchGate

O sobie: