Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Sanjana Dutt

Promotor: M. Kunz
Temat pracy:
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Rok rozpoczęcia studiów: 2021

pokój: 219
tel:
e-mail: sanjana.dutt@doktorant.umk.pl
ORCID:
ResearchGate

O sobie: