Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Sławomir Sulik

Promotor: M. Kejna
Temat pracy: Influence of thermodynamic instability on the variability of the cloud-to-ground lightning in Poland in the years 2002-2020
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Rok rozpoczęcia studiów: 2020

pokój: 15A
tel: +48-56-611-2542
e-mail: sulik@umk.pl
ORCID: 0000-0003-1294-0932
Google Scholar
ResearchGate
Prognozy konwekcyjne – Skywarn Polska


O sobie:

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku geoinformacja środowiskowa (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej). Obecnie doktorant w szkole doktorskiej Academia Scientiarum Thoruniensis w dyscyplinie Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (nauki o Ziemi i środowisku). Prognosta niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych w stowarzyszeniu Polscy Łowcy Burz – Skywarn Polska. Aktualnie prowadzi badania w temacie ekstremalnych zjawisk pogodowych, konkretnie burz i parametrów w jakich zjawiska te powstają. Badania te polegają na rekonstrukcji warunków powstawania silnych układów burzowych w odniesieniu do aktywności elektrycznej generowanej przez komórki burzowe oraz tworzeniu modeli pomagających przewidywać podobne zjawiska w przyszłości. Niektóre aspekty badań będą zawarte w projekcie rozprawy doktorskiej.

Zainteresowania badawcze: burze, wyładowania atmosferyczne, meteorologia, klimatologia