Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Tomasz Starczewski

Promotor: K. Rogatka
Temat pracy:
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Nauk Społecznych
Rok rozpoczęcia studiów: 2021

pokój: 13
tel:
e-mail: t.starczewski@doktorant.umk.pl
ORCID:
ResearchGate

O sobie: