Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Weronika Lis

Promotor: M. Dymitrow i E. Grzelak-Kostulska
Temat pracy:
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Nauk Społecznych
Rok rozpoczęcia studiów: 2020

pokój: 13
tel:
e-mail: w.lis@doktorant.umk.pl
ORCID:
ResearchGate

O sobie: