Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Studenci

Przed lektoratem

Testy poziomujące

Zachęcamy wszystkich studentów I roku do wykonania testu poziomującego z języka angielskiego. Test dostępny jest po zalogowaniu się na platformę Moodle. Celem testu jest określenie poziomu studenta w skali A1-C1. Dla studentów, którzy uzyskali poziom niższy niż B1, SPNJO przygotowało specjalną ofertę uzupełniającą.

Oferta uzupełniająca – odpłatna

Proponowane kursy są przygotowaniem do lektoratu języka obcego. Oferta obejmuje:

kurs „Przygotowanie do Lektoratu” – j. angielski (A1-B2) 

Więcej informacji:

tel. 56 611 42 12

https://spnjo.umk.pl/kursy

https://www.facebook.com/SPNJO.UMK


Lektorat na studiach I stopnia

Zapisy na lektorat

Na pierwszy semestr lektoratu języka angielskiego obowiązuje rejestracja. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z zasadami rejestracji.

Rejestracja na drugi semestr  lektoratu odbywa się automatycznie na podstawie zapisów w semestrze pierwszym

Na II roku – geografia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, sport i wellness – język angielski

Zajęcia  języka angielskiego w formie ćwiczeń prowadzone na poziomie B1/B2 i obejmują 120 godz. (4 godz./tydz. przez 2 semestry). Każdy semestr zakończony jest uzyskaniem przez studenta zaliczenia na ocenę oraz 3 pkt. ECTS.

Lektorat z j. angielskiego jest lektoratem języka ogólnego oraz specjalistycznego z danej dziedziny  i obejmuje naukę słownictwa z dziedziny geografii, gospodarki przestrzennej,studiów miejskich, turystyki i rekreacji, sport i wellness, a także rozwój umiejętności z zakresu mówienia, słuchania, czytania i pisania w sytuacjach akademickich i zawodowych. Lektorat prowadzony jest z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i metod nauczania. Zajęcia  wzbogacone są również  o 2 testy samooceniające w każdym semestrze obejmujące powtórzenie gramatyczne, ćwiczenia leksykalne oraz próbny egzamin kończący lektorat. Materiał dostępny jest po zalogowaniu się na platformę Moodle.

Egzamin

Lektorat zakończony jest standaryzowanym egzaminem pisemnym na poziomie B2. Za pozytywnie zdany egzamin student otrzymuje 1 pkt. ECTS. Przykładowy egzamin dostępny jest po zalogowaniu się na platformę Moodle

 Lektorat na studiach II stopnia

Zajęcia j.angielskiego specjalistycznego prowadzone  formie ćwiczeń na poziomie B2+ i obejmują 30 godz. (2 godz./tydz. przez 1 semestr – semestr 2 pierwszego roku) na kierunkach turystyka i rekreacja oraz geoinformacja środowiskowa.. Semestr zakończony jest uzyskaniem przez studenta zaliczeniem na ocenę  oraz egzaminem pisemnym i ustnym obejmującym udział w debacie . Lektorat kończy się uzyskaniem 3 pkt. ECTS.

 

Całkowita ilość punktów ECTS za pozytywne zaliczenie lektoratu oraz egzaminu końcowego wynosi 10.

Lektorat obejmuje 30 godz. Na poziomie A1/B1 ( 2 godz./tydz ) przez jeden semestr, kończy się zaliczeniem na ocenę. Języki do wyboru – rosyjski, niemiecki. Na zajęcia obowiązuje rejestracja.


Oferta uzupełniająca – odpłatna 

kurs : „Powtórka przed Egzaminem”

Więcej informacji:

tel. 56 611 42 12

https://spnjo.umk.pl/kursy


Zwolnienia z lektoratu na studiach I i II stopnia

Student może zostać zwolniony z lektoratu na podstawie:

UWAGA! Zwolnienie z lektoratu nie zwalnia z egzaminu kończącego lektorat.

Po lektoracie

Oferta uzupełniająca – odpłatna

Zakończenie obowiązkowego lektoratu nie oznacza braku możliwości dalszego kształcenia językowego. SPNJO oferuje szereg atrakcyjnych zajęć, wśród których największą popularnością cieszą się:

Pełna oferta

tel. 56 611 42 12