ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Wykładowcy SPNJO

JĘZYK   ANGIELSKI

mgr  Anna Golańska

asystent i koordynator ds. współpracy z WNoZiGP
e-mail: annag@umk.pl   tel.: +48-56-611-4965   (w godzinach konsultacji –  po uprzednim umówieniu)
gabinet  nr 2  SPNJO
weryfikacja tłumaczeń tytułów prac licencjackich i  magisterskich oraz konsultacje

mgr Ewa Szymborska

asystent
e-mail: molly1@umk.pl   tel.: +48-56-611-4965  (w godzinach konsultacji – po uprzednim umówieniu)
gabinet nr  2  SPNJO
weryfikacja tłumaczeń tytułów prac licencjackich i  magisterskich oraz konsultacje

 

 

 

 

 

 

mgr Jacek Wełniak

lektor
e-mail: jacw@umk.pl tel.: +48-56-611-4208  (w godzinach konsultacji – po uprzednim umówieniu)
gabinet  nr 4  SPNJO
weryfikacja tłumaczeń tytułów prac licencjackich i  magisterskich oraz konsultacje

 

JĘZYK   NIEMIECKI

mgr  Jagna Wajda

starszy wykładowca j.niemieckiego
jagna.wajda@umk.pl tel.48566114204 (w godzinach konsultacji)
pok. nr 8 SPNJO
konsultacje

 

JĘZYK   ROSYJSKI

mgr    Łukasz Piotrowski

lektor j.rosyjskiego
lukasz.piotrowski@umk.pl tel.48566114965 (w godzinach konsultacji)
pok. nr 2 SPNJO
konsultacje