ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Dzień Wydziału 2015

W piątek 29 maja 2015 r. odbywały się uroczystości związane z Dniem Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Galerii Sławnych Absolwentów Wydziału odsłonięto portret Mirosława „Maurycego” Męczekalskiego, absolwenta geografii w roku 1990, założyciela i lidera zespołu bluesowego Tortilla oraz jednocześnie Dyrektora Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” w Toruniu.

Podczas corocznej licytacji na rzecz Hospicjum dla dzieci „Nadzieja” w Toruniu pięciu przedmiotów przekazanych przez pracowników i przyjaciół Wydziału uzyskano rekordową kwotę 2 600 zł. Najwyższą kwotę uzyskała reprodukcja historycznej Mapy Świata z 1665 roku złożona z 3000 puzzli w eleganckiej ramie. W ramach prowadzonej akcji „Dwa Wymazy i do Bazy” zarejestrowano w bazie aż 31 nowych, potencjalnych Dawców szpiku i komórek macierzystych.

W tym dniu oddano także do użytkowania aplikację „Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, która była realizowana przez Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego, a w godzinach popołudniowych odbył się wykład otwarty dla mieszkańców Toruniu profesora Wojciecha Wysoty omawiający treść i funkcjonowania opracowanej aplikacji.

W ramach rozstrzygnięcia ogłoszonych wcześniej wśród studentów wydziału konkursów, najbardziej wymagającym wykładowcą Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu w roku 2014/15 został ponownie, już po raz trzeci kartograf – dr hab. Zenon Kozieł, prof. UMK, kierownik Katedry Geomatyki i Kartografii, a najbardziej sympatycznym – dr Wojciech Gamrat z Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu. Tytuł „Synoptyka Wydziału” i prenośna stacja pogody przypadła mgr. Radosławowi Golbie z Katedry Geomatyki i Kartografii.

W Wydziałowej Alei Drzew posadzono kolejne drzewo, buk zwyczajny (Fagus sylvatica) w odmianie kolumnowej „Dawyck Gold” przekazany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu. Zgodnie z zainicjowaną tradycją z ubiegłego roku drzewo sadzili odchodzący na emeryturę pracownicy wydziału – prof. dr hab. Jan R. Olędzki oraz dr hab. Rajmund Skowron.

Ważną częścią Dnia Wydziału była rywalizacja sportowa o Puchar Dziekana Wydziału, a całość uroczystości zakończył wyjątkowy koncert zespołu Tortilla.

Galeria zdjęć: