Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Skład Rady

Przewodnicząca

 1. dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK

Profesorowie i doktorzy habilitowani reprezentujący dyscyplinę

 1. dr hab. Jadwiga Biegańska, prof. UMK
 2. prof. dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk
 3. dr Ben Derudder, prof. UMK
 4. dr hab. inż. Krzysztof Rogatka, prof. UMK
 5. prof. dr hab. Roman Rudnicki
 6. dr hab. Dariusz Sokołowski, prof. UMK
 7. dr hab. Stefania Środa-Murawska, prof. UMK
 8. dr hab. Paweł Wiśniewski, prof. UMK

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich reprezentujący dyscyplinę

 1. dr Czesław Adamiak
 2. dr Mirosław Biczkowski
 3. dr Anna Dubownik
 4. dr Aleksandra Lewandowska-Czuła
 5. dr inż. Agnieszka Pilarska
 6. dr Olga Smoleńska
 7. dr Barbara Szyda
 8. dr Weiyang Zhang
 9. dr Łukasz Wiśniewski
 10. dr Michał Kwiatkowski

Przedstawiciel doktorantów

 1. mgr Tomasz Starczewski

Zaproszeni z głosem doradczym

 1. dr hab. Marek Kejna, prof. UMK – Dziekan
 2. prof. dr hab. Daniela Szymańska
 3. Mateusz Kowalski – przedstawiciel studentów
 4. Dagmara Winiarska – przedstawicielka studentów
 5. mgr Mirela Wojciechowska-Berdzik – NSZZ “Solidarność”