Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Rada Rozwoju Dyscypliny Nauki o Kulturze Fizycznej

Skład Rady Rozwoju

Przewodniczący

  1. dr hab. Walerij Żukow, prof. UMK

Profesorowie i doktorzy habilitowani reprezentujący dyscyplinę

  1. dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska, prof. UMK
  2. dr hab. Radosław Muszkieta, prof. UMK

Pozostali nauczyciele akademiccy reprezentujący dyscyplinę

  1. dr Olga Smoleńska