Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

2021

Opinia nr 11 z dnia 25 czerwca 2021

Załącznik do opinii nr 11

Opinia nr 12 z dnia 25 czerwca 2021

Załącznik do opinii nr 12

Uchwała nr 1 z dnia 22 września w sprawie zamknięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Geologii i Hydrogeologii

Uchwała nr 2 z dnia 22 września w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

Uchwała nr 3 z dnia 22 września w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Geologii i Hydrogeologii

Zarządzenie nr 6 Dziekana WNoZiGP z dnia 29 września w sprawie powołania Pełnomocników Dziekana

Załącznik do zarządzenia nr 6 Dziekana WNoZiGP z dnia 29 września