Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Doktorat Pana Sławomira Brózdy

obrazek:

W dniu 22 października 2019 r. Pan Sławomir Brózda obronił pracę doktorską na podstawie rozprawy pt. "Hydrologiczno-prawne aspekty gospodarowania jeziorami w Polsce".  Decyzją Rady Dyscypliny z dnia 25 października 2019 r. uzyskał stopień doktora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku. Był to pierwszy w historii naszego Wydziału interdyscyplinarny doktorat realizowany w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku (dyscyplina wiodąca) w powiązaniu z dziedziną nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

 

Promotorem rozprawy był dr hab. Włodzimierz Marszelewski, prof. UMK, a promotorem pomocniczym dr Karolina Karpus z Wydziału Prawa i Administracji UMK. Recenzentami pracy byli Prof. dr hab. Paweł Jokiel  z Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr hab. Diana Trzcińska prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Panu Doktorowi składamy najserdeczniejsze gratulacje.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

 [fot.Bogusław Pawłowski]  [fot.Bogusław Pawłowski]  [fot.Bogusław Pawłowski]  [fot.Bogusław Pawłowski]  [fot.Bogusław Pawłowski]  [fot.Bogusław Pawłowski]  [fot.Bogusław Pawłowski]