Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Dofinansowanie Stacji ZMŚP w Koniczynce

obrazek: Ogródek meteorologiczny w Koniczynce fot.I. Sobota]
Ogródek meteorologiczny w Koniczynce fot. I. Sobota

Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Koniczynce otrzymała z Narodowego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w wysokości 309 592,20 zł na realizację programu badawczo-pomiarowego w latach 2018-2020.

Stacja ZMŚP w Koniczynce działa w sieci 11 stacji monitorujących stan środowiska Polski w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Badania monitoringowe koordynuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Stacji jest realizowanych 11 programów badawczych obejmujących abiotyczne i biotyczne elementy środowiska (ponad 120 różnych parametrów) na terenie zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej oraz jeziora Kamionkowskiego. W realizacji programu ZMŚP uczestniczą pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi i Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowy Instytut Geologiczny, Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Centrum Innowacyjno-Rozwojowe „Propagator” w Krakowie. Stacja ZMŚP w Koniczynce powstała z inicjatywy prof. dr hab. Gabriela Wójcika w 1993 r., od 2001 r. Stacją kieruje dr hab. Marek Kejna, prof. UMK.

pozostałe wiadomości