Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

70-lecie Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego

obrazek:

W dniu 14 grudnia 2018 r. na Wydziale Nauk o Ziemi UMK odbyło się na posiedzenie naukowe PTGeof., w trakcie którego prof. dr hab. Rajmund Przybylak i dr Andrzej Araźny (Katedra Meteorologii i Klimatologii UMK w Toruniu) wygłosili referat pt. „70 lat Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego”.

Prof. R. Przybylak jest obecnie Prezesem PTGeof., natomiast dr A. Araźny Przewodniczącym Oddziału Pomorskiego PTGeof. W uroczystym zebraniu wzięli udział członkowie PTGeof. m.in. z Torunia, Bydgoszczy i Olsztyna. Celem Polskiego Towarzystwa Geofizycznego jest oddziaływanie na rozwój nauk geofizycznych i ich zastosowań oraz krzewienie i popularyzacja tych nauk wśród ogółu społeczeństwa. Oddział Pomorski powstał w Polsce jako pierwszy - 19 I 1948 r. (z siedzibą w Toruniu).

pozostałe wiadomości