Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

UMK dla Małego Atomu

Zdjęcie ilustracyjne
Orlen Synthos Green Energy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu rozpoczął realizację Umowy w zakresie ekspertyz, badań i analiz lokalizacyjnych dla obiektu jądrowego – reaktora typu BWRX-300, którego budowę planuje Orlen Synthos Green Energy Sp. z o.o. w małopolskich Stawach Monowskich. W ramach tej umowy eksperci z UMK opracują metodyki monitoringu hydrologicznego i meteorologicznego wraz z rekomendacją sposobu prowadzenia badań. Metodyki te stanowić będą podstawę do prowadzenia terenowych obserwacji hydrologicznych i meteorologicznych przez okres 2 lat. Wyniki tego rodzaju badań i analiz wymagane są do opracowania raportu lokalizacyjnego, niezbędnego do prowadzenia dalszych etapów inwestycji.

Aktualnie w realizacji Umowy uczestniczy sześciu pracowników naukowych Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK, w tym 3 z Katedry Hydrologii i Gospodarki Wodnej (prof. dr hab. Włodzimierz Marszelewski – kierujący realizacją Umowy, dr Marcin Nowak i dr Bożena Pius), trzy osoby z Katedry Meteorologii i Klimatologii (dr hab. Marek Kejna prof. UMK – kierujący pracami w zakresie monitoringu meteorologicznego, dr hab. Andrzej Araźny prof. UMK i mgr Sławomir Sulik) oraz dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Większość z tych osób posiada już doświadczenie w prowadzeniu podobnych badań dla lokalizacji elektrowni jądrowej na Pomorzu lub w prowadzeniu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego.

pozostałe wiadomości