Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Zespół ds. Polityki Polarnej Państwa

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 15 marca 2024 roku odbyło się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych posiedzenie Zespołu ds. Polityki Polarnej Państwa, w której wziął udział prof. Ireneusz Sobota. Został on powołany do tego gremium jako przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jest to organ doradczy Rady Ministrów w zakresie polityki wobec regionów polarnych. W jego skład wchodzą przedstawiciele administracji państwowej oraz świata nauki. Do najważniejszych zadań Zespołu należy monitorowanie wdrażania dokumentów programowych Rady Ministrów dotyczących polityki polarnej i koordynacja działań administracji rządowej w zakresie wykonywania tej polityki. Zespół zajmuje się także analizą umów międzynarodowych i innych dokumentów dotyczących polityki polarnej. Jego członkowie utrzymują kontakty i działają na rzecz wymiany informacji z instytucjami eksperckimi odpowiedzialnymi za działalność w regionach polarnych.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.