Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

"Solidarni z Ukrainą, Uniwersytety Europejskie"

Zdjęcie ilustracyjne
Andrzej Romański

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu ponad 800 tys. zł na współpracę z instytucjami partnerskimi z Ukrainy.

Finansowanie pochodzi z programu NAWA "Solidarni z Ukrainą", adresowanego do polskich uczelni należących do sojuszy Uniwersytetów Europejskich i stanowiącego odpowiedź na problemy, przed jakimi po wybuchu wojny w 2022 r. stanęły ukraińskie uniwersytety, pozbawione możliwości prowadzenia w pełni działań związanych z misją uczelni wyższych.

W 2024 r. UMK jako członek konsorcjum YUFE (Young Universities for the Future of Europe) wsparcie z NAWA przeznaczy na realizację zadań, wypracowanych w uzgodnieniu z wydziałami, które pozwolą na pogłębienie współpracy uniwersytetów YUFE z uczelniami z Ukrainy. W planach jest przede wszystkim ponad 150 mobilności pracowników uczelni ukraińskich.

Podstawą współpracy w ramach projektu jest wykonanie na Wydziałach mappingu wspólnych obszarów współpracy (naukowej/dydaktycznej/instytucjonalnej itd.) między UMK a uczelniami partnerskimi YUFE oraz włączenie do takiej współpracy uczelni ukraińskich, z którymi UMK posiada zawarte i ważne umowy partnerskie (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki,Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska w Kijowie, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina, Charkowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Simona Kuznetsa, Czerkawski Uniwersytet Narodowy im. Bohdana Chmielnickiego, Uniwersytet Państwowy Politechnika Żytomierska, Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska).

– Zapraszamy do włączenia się do realizacji projektu już teraz – zachęca Karol Mojkowski. – Każda jednostka uczelni może zgłosić propozycję realizacji wizyty typu job-shadowing na UMK osoby studenckiej, doktoranckiej lub zatrudnionej w uczelni ukraińskiej. Nasza uczelnia dysponuje 48 grantami mobilnościowymi, które można zrealizować do 15 grudnia 2024 r.

Pozostałe działania przewidziane w projekcie obejmują m.in.:

 1. Staż badawczy doktoranta/doktorantki Narodowego Uniwersytetu Akademia Kijowsko-Mohylańska w Kijowie (NaUKMA) na UMK. Czas realizacji: lipiec 2024.
 1. Udział dziekanów Wydziałów Prawa uczelni ukraińskich w spotkaniu dziekanów Wydziałów Prawa uczelni YUFE, którego organizatorem w 2024 r. jest UMK. Czas realizacji: 15-17 maja 2024.
 1. Szkołę letnią BioYUFE Summer School organizowaną na WNBiW, stanowiącą element funkcjonującej od 2023 r. wspólnej oferty dydaktycznej wszystkich Wydziałów Biologii uczelni YUFE. Czas realizacji: 17-21 lipca 2024.
 1. Warsztaty YUFE Language Seminar, organizowane kolejny raz przez UCJO po sukcesie warsztatów z 2023 r., w których wzięły udział 23 uczestniczki i uczestnicy z YUFE i Ukrainy. Czas realizacji: 19-21 listopada 2024.
 1. Warsztaty w zakresie kształcenia przez całe życie pn. Lifelong Learning. Warsztaty koordynowane są przez UCJO w związku z przygotowaniami oferty microcredentials na UMK. Czas realizacji: 24-26 września 2024.
 2. Warsztaty European heritage in times of cultural changes przygotowane przez Bibliotekę Uniwersytecką. Czas realizacji: 26-28 września 2024
 1. Warsztaty sieciujące BioYUFE, stanowiące kolejne spotkanie sieci Wydziałów Biologii YUFE powołanej z inicjatywy WNBiW. Czas realizacji: wrzesień 2024.
 1. Warsztaty HR DAY z udziałem pracowników uczelni ukraińskich. Czas realizacji: maj 2024.
 1. Warsztaty dotyczące dobrostanu studentów związane z mappingiem usług wsparcia dla studentów w YUFE w kontekście międzynarodowym, realizowane w KOI. Czas realizacji: lipiec lub wrzesień 2024
 1. Druga edycja konferencji w zakresie historii i archiwistyki społecznej Engagement with the past, activism in the present 2024. Czas realizacji: 2-4 października 2024
 1. Sieciowanie współpracy między NaUKMA, UMK i Uniwersytetem Cypryjskim w zakresie chemii membranowej. Czas realizacji: czerwiec-wrzesień 2024.

Szereg inicjatyw wspierających integrację uczelni YUFE z uczelniami z Ukrainy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu przeprowadził również przed rokiem. Wówczas, dzięki dofinansowaniu w wysokości blisko 700 tys. zł na UMK odbyły się konferencje, seminaria i warsztaty, m.in. warsztaty AFECT (Archives, Forgetting, Emotions, Conflict, and Trauma) przygotowane wspólnie z uczelnią YUFE – University of Essex w czasie wizyt studyjnych pracowników brytyjskiego uniwersytetu na UMK.

W pierwszej edycji projektu na UMK miało miejsce 20 wizyt studentek, doktorantek, pracowników naukowych, administracyjnych, oraz grup badawczych (od 3 do 6 osób), przygotowujących się do wspólnych badań lub przedsięwzięć dydaktycznych, takich jak np. opracowanie koncepcji wspólnych studiów.

W realizacji bieżącej edycji projektu uczestniczą: Biblioteka Uniwersytecka, Kopernikański Ośrodek Integracji, Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych, Samodzielne Stanowiska ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w kampusie toruńskim i bydgoskim, Wydział Chemii, Wydział Humanistyczny, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Wydział Nauk Historycznych, Wydział Prawa i Administracji.

Działania w ramach programu koordynuje Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt:

mgr Karol Mojkowski
tel.: +48 56 611 4963
e-mail: karol.mojkowski@umk.pl

mgr Joanna Wójcik
tel.: +48 56 611 2097
e-mail: j.wojcik@umk.pl

Już teraz można również zgłaszać propozycje nowych inicjatyw, które mogą stanowić podstawę przygotowania kolejnego wniosku grantowego do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na 2025 r.

pozostałe wiadomości